Test diagnozujący z języka obcego

Test diagnozujący dla studentów I roku studiów I stopnia.

Test diagnozujacy.pdf