Szkolenie BHP dla studentów rozpoczynających naukę. Zasady obowiązujące w roku akademickim 2017/2018.

PODSTAWA PRAWNA

1) Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (jt. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842),
2) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz. U. Nr 126, poz. 897),
3) Zarządzenie Nr 6/2012 Rektora UAM z dnia 17 września 2012 r. w sprawie organizacji szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla studentów + Zarządzenie Nr 135/2016/2017 Rektora UAM z dnia 20 września 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 6/2012 Rektora UAM z dnia 17 września 2012 r. w sprawie organizacji szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla studentów.

INFORMACJA DLA STUDENTÓW

1) Harmonogram dla studentów rozpoczynających studia od semestru zimowego 2017/2018:

1) Zalogowanie się na platformie Moodle i rozpoczęcie Szkolenia BHP – od 2 listopada 2017 r.;
2) Rozwiązanie testu (pierwsze i drugie podejście) – od 2 listopada 2017 r. do 18 lutego 2018 r.;
3) Po zaliczeniu testu, informacja o zaliczeniu zostanie przesłana automatycznie do systemu USOSweb.

2) Logowanie na Szkolenie BHP:

1. Należy wejść na stronę: szkoleniebhp.amu.edu.pl;
2. Logowanie na Szkolenie BHP na platformie Moodle odbywa się w identyczny sposób jak logowanie do swojego konta w systemie USOSweb (login: PESEL, hasło: hasło do systemu USOSweb);
3. Po zalogowaniu należy zapoznać się z materiałami i rozwiązać test. Zaliczenie testu następuje po udzieleniu prawidłowych 11 odpowiedzi na 20 pytań.