Rada Samorządu Studenckiego IKE

Kamil Wysocki – przewodniczący

Konrad Ratajczak – zastępca przewodniczącego

Damian Hanczewski – sekretarz

Kontakt: rssikeuam@gmail.com