Pozostałe stypendia

Program Stypendialny „100 na 100 im. H. Konopackiej i I. Matuszewskiego”

Plik do pobrania

Stypendium naukowe im. dr Jana Kulczyka dla studentów i doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Pliki do pobrania

Fundacja DOBRA SIEĆ

Ogłoszenie

Stypendia ministra w 2018/2019

Termin składania wniosków w IKE – do 15.09.2018 r.

Treść ogłoszenia:
Ogłoszenie

Stypendium im. dr. Jana Kulczyka – dla studentów UAM – obywateli Ukrainy

OBWIESZCZENIE

Stypendium im. dr. Jana Kulczyka dla studentów

Stypendia przyznawane są studentom i doktorantom za bardzo dobre wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia naukowe oraz aktywność na rzecz Uniwersytetu. Uwzględniana jest również sytuacja materialna kandydatów.

Termin składania wniosków o Stypendium im. dr. Jana Kulczyka w Samodzielnej Sekcji ds. Studenckich w IKE upływa 13 listopada br.

Załączniki:
OŚWIADCZENIE
PROCEDURA PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW
REGULAMIN 
WNIOSEK 2017
WNIOSEK 2017

Stypendium Prezydenta Miasta Gniezna dla obywateli polskich 2018/19

W związku z Uchwałą Rady Miasta Gniezna w sprawie pomocy materialnej przyznawanej uzdolnionym studentom i doktorantom uczelni wyższych działających na terenie miasta Gniezna oraz zasad ich przyznawania informujemy, że termin składania wniosków (w Dziekanacie IKE) upływa 21 września 2018 roku (piątek).

Do wniosku o stypendium należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych (wzór w załączniku)

Szczegółowe informacje oraz wyciąg z powyższej uchwały dostępne w Samodzielnej Sekcji ds. Studenckich Kolegium Europejskiego UAM w Gnieźnie.

Tekst jednolity Uchwały Nr LII/602/2010 Rady Miasta Gniezna z 15 września 2010 r. w sprawie pomocy materialnej przyznawanej uzdolnionym studentom i doktorantom uczelni wyższych działających na terenie miasta Gniezna oraz zasad ich przyznawania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013 roku poz. 2901 ze zmianami) oraz dwie zmiany do w/w uchwały:

– UCHWAŁA NR XII/110/2015 RADY MIASTA GNIEZNA z dnia 30 września 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie pomocy materialnej przyznawanej uzdolnionym studentom i doktorantom uczelni wyższych działających na terenie miasta Gniezna oraz zasad ich przyznawania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 roku poz. 5801)

– UCHWAŁA NR XXIII/256/2016 RADY MIASTA GNIEZNA z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie pomocy materialnej przyznawanej uzdolnionym studentom i doktorantom uczelni wyższych działających na terenie miasta Gniezna oraz zasad ich przyznawania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 roku poz. 4038)

Załączniki:
AKT ZMIANA 2015
AKT ZMIANA 2016
KLAUZULA WYRAŻENIA ZGODY
TEKST JEDNOLITY 2013