„Historia, polityka i manipulacja w Katalonii”
Grant Narodowego Centrum Nauki

W 2018 roku, pod kierownictwem prof. UAM dr hab. Filipa Kubiaczyka, zrealizowany został grant „Historia, polityka i manipulacja w Katalonii”. W ramach grantu przeprowadzono czteromiesięczną kwerendę w bibliotekach, archiwach i instytucjach kultury w Barcelonie (m.in. Universtitat Pompeu Fabra, Universitat de Barcelona, Museu d’Història de Catalunya), która pozwoliła na zebranie pokaźnej bazy źródłowej (materiały archiwalne, drukowane, prasowe, dokumentalne, książki) w języku hiszpańskim i katalońskim niezbędnej do przygotowania artykułów i monografii naukowej związanych z tematem projektu. Zrealizowano także czteromiesięczny pobyt badawczy na prestiżowym Universitat Pompeu Fabra w Barcelonie połączony z nauką języka katalońskiego, która zaowocowała zdaniem egzaminu i uzyskaniem przez kierownika projektu oficjalnego certyfikatu znajomości tego języka na poziomie A2 sygnowanego przez CIFALC (Comissió Interuniversitària de Formació i Acreditació Lingüístiques de Catalunya). Pobyt profesora Kubiaczyka w Barcelonie zbiegł się w czasie z trudną i napiętą sytuacją w Katalonii będącą wynikiem katalońskiego procesu niepodległościowego zainicjowanego przez tamtejsze władze, co pozwoliło Mu stać się bezpośrednim obserwatorem tych historycznych wydarzeń. W efekcie uzyskał On możliwość utrwalenia, w postaci zdjęć i filmów, wielu wydarzeń rozgrywających się wówczas w przestrzeni społecznej Katalonii. Niezwykle cenne okazały się dla ponadto spotkania i konsultacje z katalońskimi historykami oraz codzienne rozmowy z Katalończykami.

Wybrane publikacje powstałe w ramach realizacji projektu:

F. Kubiaczyk, Catalonia 2018: Clashing Identities in Public Space, Studia Europaea Gnesnensia 18/2018, s. 245-280.
F. Kubiaczyk, Satire in the service of history. On the phenomenon of Tabarnia in Catalonia, Studia Europaea Gnesnensia 22/2020, s. 89-111.