„Gospodarcza rola armii rzymskiej w prowincji Mezja Dolna (Moesia Inferior)”
Grant Narodowego Centrum Nauki

Głównym tematem badawczym grantu realizowanego w latach 2013-2017 przez doktora Michała Ducha było wojsko rzymskie stacjonujące na obszarze Mezji Dolnej, postrzegane jako stymulator przemian ekonomicznych, umożliwiających włączenie podbitego obszaru w struktury gospodarcze Cesarstwa Rzymskiego. Przejawiało się to m.in. aktywnością gospodarcza poszczególnych oddziałów wojskowych oraz pojedynczych żołnierzy. W ramach realizacji projektu zbadano skutki podejmowanych przez armię działań o wymiarze gospodarczym, które miały wpływ na kształt i funkcjonowanie lokalnej ekonomii. Rzymianie bowiem od samego początku istnienia Mezji Dolnej dostosowywali jej gospodarkę do potrzeb stacjonującej na jej obszarze armii. W rezultacie doprowadziło to do wykształcenia się swoistego systemu gospodarczego, w którym niemalże każdy aspekt życia ekonomicznego Mezji Dolnej był powiązany z wojskiem.

Wybrane publikacje powstałe w ramach realizacji projektu:

M. Duch, Gospodarcza rola armii rzymskiej w prowincji Mezja Dolna (Moesia Inferior), Gniezno-Poznań 2016.
M. Duch, Economic role of the Roman army in province of Lower Moesia, Gniezno 2017.
M. Duch, Stamps on bricks and tiles from Novae. Outline of chronology, Novensia 28, 2017 (2019), s. 121-141.
M. Duch, The integration process of the Lower Moesian areas, StErGn 16, 2017, s. 371-397.
M. Duch, The Impact of Roman Army on Trade and Production, StEurGn 11, 2015, s. 235-260