Nowy, osiemnasty numer Studia Europaea Gnesnensia

Nowy, osiemnasty numer Studia Europaea Gnesnensia

Zapraszamy do lektury osiemnastego numeru czasopisma Studia Europaea Gnesnensia

 

Z satysfakcją informujemy, że ukazał się osiemnasty numer czasopisma Studia Europaea Gnesnensia wydawanego przez Instytutu Kultury Europejskiej UAM. Wszystkie teksty opublikowane w bieżącym numerze posiadają identyfikator publikacji naukowych ORCID (Open Researcher and Contributor ID), który w wersji elektronicznej funkcjonuje jako hiperłącze.

 

Najnowszy tom obejmuje łącznie 24 artykuły naukowe podzielone na pięć działów, 3 recenzje, sprawozdanie z konferencji oraz autoreferat z rozprawy doktorskiej.

 

W dziale „Idee” znajdują się między innymi teksty: Ireneusza Milewskiego pt. „Ceny niewolników w „Historia Lausiaca” autorstwa Palladiusza z Helenopolis”; Darii Lekowskiej, pt. „Czytanie (z) roślin. Obraz i słowa w twórczości Urszuli Zajączkowskiej”; Karola Karpa pt. „Viaggiare e vivere altrove. Sulla condizione del migrante nel paese d’adozione nel Romano „M” di Ron Kubati ”; Marty Stusek pt. „Milczące wiersze. Obraz i podmiot na tle ekopoetyki”; Joanny Cymbrykiewicz pt. „How new is the new biography? Some remarks on the misleading term’spast and present” czy Miłosza Markiewicza, pt. „Ku posthumanistycznej wspólnocie. Eko-logika, czyli myślenie domem”.

 

W dziale „Ludzie i miejsca” zainteresowany czytelnik będzie mógł się zapoznać między innymi z tekstami Leszka Mrozewicza pt. „Conditor urbium. Trajans Urbanisierungspolitik in den Donauprovinzen” ; Radosława Jakubczyka pt. „<Nie należy do mężczyzny, by wtrącał się do jadła>”. Rzecz o ucztowaniu i tabu pokarmowym w średniowiecznej Islandii”; Aleksandry Skrzypietz pt. „<Proszę, by wszystkim moim domownikom wypłacono gaże i pensje…> – odprawa dla służby i spłata długów Armanda de Bourbona, księcia de Conti po jego śmierci” czy Filipa Kubiaczyka pt. „Catalonia 2018: Clashing Identities in Public Space”.

 

Kolejne trzy działy, w których znajdują się artykuły naukowe tworzą odpowiednio: „Mariologiczne aspekty teologii J.H. Newmana” (m.in. tekst Marcina Kuczoka pt. „The linguistic picture of St. Mary in John Henry Newman’s „Parochial and Plain Sermons”); „Oblicza racjonalności” (m.in. tekst Józefa Tarnowskiego pt. „Interpretacja humanistyczna dyskursów performatywnych”) oraz dział „Społeczno-polityczne następstwa reformacji” (m.in. tekst Jakuba Basisty pt. „Jakub VI (I) w angielskiej przestrzeni religijnej”), powstały z okazji 500-lecia tego ruchu.

 

Na dział „Recenzje” składają się omówienia trzech książek naukowych. Leszek Mrozewicz przedstawia książkę pt. „Troesmis I. von 2010-2014”, pod redakcją Cristiny-Georgety Alexandrescu, Chrisitiana Gugl, Barbary Kainrath oraz książkę pt. „Historischer Realismus. Kleine Schriften zur Alten Geschichte” autorstwa Leonharda Schumachera, a Dariusz Spychała omawia książkę autorstwa Stanisława Suwińskiego pt. „Ideał życia chrześcijańskiego w świetle wybranych pism św. Grzegorza Wielkiego”.

 

Tom zamykają sprawozdanie z konferencji naukowej poświęconej J.H. Newmanowi autorstwa Justyny Majewskiej-Michy oraz autoreferat rozprawy doktorskiej Kamila Białego.

 

Wszystkie teksty są dostępne na stronie internetowej czasopisma http://steurgn.pl/steurgn-1820180.html

 

Zapraszamy do lektury!

 

Redakcja