Cywilizacja zachodnioeuropejska

Dla kogo?

Cywilizacja zachodnioeuropejska to kierunek studiów przeznaczony dla osób, które  interesują się przeszłością i chciałyby poznawać ją w całkowicie nowej perspektywie, znacząco odbiegającej od tradycyjnego kursu historii. Stawiamy na połączenie wiedzy o przeszłości z nowoczesnymi metodami nauczania, które otwierają przed absolwentami tego kierunku zupełnie nowe szanse na rynku pracy. Cywilizacja zachodnioeuropejska to owoc humanistyki XXI wieku, synteza teorii i praktyki, doskonały wybór dla ludzi ciekawych, ambitnych i niebojących się wyzwań.

Program studiów:

Cywilizacja zachodnioeuropejska to innowacyjny kierunek studiów, którego program został dostosowany do wymagań współczesnego, stale zmieniającego się świata. Jego fundamentem jest historia, ale odwołuje się on również do takich dyscyplin jak: kulturoznawstwo, literaturoznawstwo, religioznawstwo czy filozofia. Historia jest  dyscypliną wiodącą z dwóch powodów. Po pierwsze, wiele dzisiejszych problemów i konfliktów, z którymi muszą mierzyć się społeczeństwa należące do zachodnioeuropejskiego kręgu kulturowego, ma swoje źródło w coraz słabszej znajomości przeszłości, co prowadzi do jej wypaczania i instrumentalnego wykorzystywania. Żyjemy też w czasach globalizacji, co wymaga od nas nieustannego potwierdzania swojej tożsamości, samookreślania się wobec innych narodów i kultur. Kompleksowa znajomość uwarunkowań procesów historycznych, które wpłynęły na dzisiejszy kształt zachodniego świata, pozwala studentom na jego lepsze zrozumienie. Po drugie, w dobie konkurencyjności, zdajemy sobie sprawę z wagi, jaką przywiązują dzisiejsi absolwenci szkół średnich do formy kształcenia. Stąd program studiów został tak pomyślany, aby klasyczne uniwersyteckie wykłady nie zdominowały pozostałych form. Przeważają zatem te o charakterze interaktywnym – ćwiczenia, konwersatoria, warsztaty i projekty. Praktyczny charakter programu odzwierciedlają również praktyki zawodowe w wymiarze 360 godzin, które studenci odbywają we współpracujących z nami instytucjach kulturalnych działających na terenie Wielkopolski. Należą do nich między innymi: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu, Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Radio Gniezno, Radio Plus Gniezno, Telewizja Gniezno, Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie, Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, Gnieźnieński Tydzień, Przemiany na Szlaku Piastowskim i Zakład Fotograficzny Foto Stube.

Kariera (co po studiach?)

Po ukończeniu studiów absolwent kierunku cywilizacja zachodnioeuropejska uzyska tytuł licencjata.  Dzięki zrealizowanemu programowi o interdyscyplinarnym charakterze otworzy się przed nim wiele dróg kariery zawodowej. Będzie mógł podjąć pracę w instytucjach kultury, administracji rządowej i samorządowej, lokalnych, ogólnopolskich i europejskich mediach oraz organizacjach społecznych. Zdobyta wiedza teoretyczna w połączeniu z konkretnymi umiejętnościami praktycznymi spowodują, że stanie się on cenionym specjalistą w zakresie projektowania różnego typu form i przekazów audiowizualnych takich jak filmy fabularne i dokumentalne, inscenizacje teatralne, rekonstrukcje historyczne, reportaże, audycje radiowe, blogi, wystawy fotograficzne i portale internetowe.

Specjalności:

  • Dziedzictwo cywilizacji Zachodu w kontekstach medialnych

Wybierając kierunek cywilizacja zachodnioeuropejska student będzie realizował specjalność dziedzictwo cywilizacji Zachodu w kontekstach medialnych, która oferuje:

  • 14 przedmiotów kształcenia zawodowego,
  • zajęcia prowadzone przez ekspertów zewnętrznych, specjalistów – praktyków spoza uczelni, którzy posiadają bogate doświadczenie w zakresie tworzenia i obsługi mediów społecznościowych, środków masowego przekazu, fotografii, rekonstrukcji historycznych, organizacji imprez masowych,
  • praktyki w telewizji, radiu, prasie, portalach informacyjnych, studiu fotograficznym, muzeach, domach kultury,
  • naukę konkretnych umiejętności, pozwalających na zachowanie, utrwalanie i promowanie historycznego dorobku cywilizacji Zachodu z użyciem nowoczesnych przekazów audiowizualnych (pokazujemy jak przygotować film dokumentalny, audycję radiową, blog, reportaż fotograficzny, rekonstrukcję historyczną, stronę www związaną z historyczno-kulturowym dziedzictwem cywilizacji Zachodu).