Wymogi redakcyjne

Drukuj

WYMOGI REDAKCYJNE DLA CZASOPISMA „spIKE®”

 

 

Wytyczne redakcyjne:

 • tekst artykułu nie powinien przekraczać 6 stron
 • czcionka: Times New Roman 12
 • interlinia: 1,5 wiersza
 • marginesy: 2,5 cm
 • tytuł artykułu: czcionka Times New Roman 14 (pogrubiona)
 • śródtytuły: czcionka Times New Roman 12 (pogrubiona)
 • autor: imię i nazwisko w górnym lewym rogu nad tytułem

 Przypisy:

 • przypisy dolne
 • czcionka: Times New Roman 10
 • interlinia: pojedyncza
 • numeracja: cyfry arabskie
 • nomenklatura łacińska

Przykłady opisu bibliograficznego:

 • dla książki/monografii:
  • Z. Bauman, Ponowoczesność jako źródło cierpień, Warszawa 2013, s. 197.
 • dla artykułu w pracy pod redakcją:
  • S. Krzemień-Ojak, Filozoficzne myślenie Antonia Gramsciego, [w:] Filozofia XX wieku, pod red. Z. Kuderowicza, t. 2, Warszawa 2002, s. 10.
 • dla artykułu w czasopiśmie naukowym:
  • M. Ciesielski, Natura-kultura a problem interdyscyplinarności badań, „Studia Europaea Gnesnensia”, 4/2011, s. 248.