Dla kogo?

Drukuj

Profil kandydata na studia podyplomowe

Studia skierowane są do absolwentów wszystkich kierunków studiów humanistycznych, społecznych, ekonomicznych i informatycznych oraz do osób zainteresowanych rozwojem swoich kompetencji w obszarze zarządzania produktem ze szczególnym naciskiem na obszar praktycznego zastosowania nowoczesnych technologii. Każda osoba, która chce wykorzystywać nowe media i internet do działań biznesowych, znajdzie w ramach zajęć interesujące dla siebie przedmioty i wiedzę praktyczną. 


Kim będzie absolwent studiów?

Absolwent studiów podyplomowych zdobędzie wiedzę, umiejętności oraz kompetencje merytoryczne i społeczne niezbędne do określania wizji produktu i zarządzania jego rozwojem oraz zdobędzie podstawy wiedzy niezbędnej do pełnienia roli Product Ownera, a także przydatną na stanowiskach: Product Managera i Brand Managera.
Absolwent studiów podyplomowych będzie wiedział, jak efektywnie pracować i zarządzać zespołem, interpretować dane, zastosować w praktyce wiedzę i technologię, aby stworzyć
i rozwijać produkt o określonej funkcjonalności, służący realizacji celów biznesowych organizacji. Absolwent studiów podyplomowych nabędzie wiedzę niezbędną w tradycyjnym podejściu do zarządzania produktem – z uwzględnieniem wiedzy z obszaru marketingu, podstawowych regulacji prawnych, analiz rynkowych oraz badań społecznych. Program studiów uwzględnia również wiedzę niezbędną z punktu widzenia prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej oraz tworzenia start-up'ów. Absolwenci zdobędą kwalifikacje niezbędne do tworzenia produktów związanych z nowymi technologiami oraz wykorzystaniem internetu i technologii mobilnych.