Proces rekrutacji

Drukuj

Procedura rekrutacji

Kandydat na studia podyplomowe musi posiadać dylom wyższej uczelni (absolwent studiów wyższych pierwszego stopnia (licencjackich lub inżynierskich) lub drugiego stopnia, a także jednolitych studiów magisterskich) oraz wypełnić podanie i dostarczyć zestaw wymaganych dokumentów:
  • podanie na studia podyplomowe,
  • 2 zdjęcia (legitymacyjne, dowodowe),
  • odpis dyplomu licencjackiego lub magisterskiego,
  • kserokopię dowodu osobistego.

Dokumenty należy składać osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego listem poleconym do dnia: ... w Instytucie Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie w pokoju: 1.22. O zakwalifikowaniu w poczet studentów decyduje kolejność zgłoszeń. Każdy kandydat, który złoży dokumenty, zostanie pisemnie poinformowany o wynikach rekrutacji.

Opłata za jeden semestr studiów podyplomowych wynosi 1200 zł (całkowity koszt studiów - 2400 zł). 

 

Informacje
Wszelkich informacji dotyczących studiów udziela:
mgr Lidia Niedzielska
Kierownik Samodzielnej Sekcji ds. Studenckich
w Instytucie Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie
tel. 61 423 70 01; fax 61 423 70 04
Zapraszamy do kontaktu.
 
Dane do korespondencji:
Instytut Kultury Europejskiej UAM
 ul. Kostrzewskiego 5-7
62-200 Gniezno
 
Prosimy o danie opisu na kopercie: „Product Owner – studia podyplomowe – zgłoszenie”.
 
Więcej informacji: