Opis kierunku

Drukuj

grafika strona 2

Właściciel Produktu (Product Owner)
 
Idealny kierunek dla humanistów,
którzy chcą pracować w sektorze internetowym
 - wiedza praktyków biznesu i nowoczesne technologie


 

Nowy kierunek studiów

Instytut Kultury Europejskiej w Gnieźnie, będący podstawową jednostką organizacyjną na prawach wydziału w ramach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, proponuje studentom innowacyjny kierunek studiów podyplomowych – nastawionych na kształcenie osób przygotowanych w praktycznym wymiarze do pełnienia ról zawodowych w obszarze nowych technologii i internetu. Słuchacze studiów podyplomowych Właściciel Produktu zdobędą niezbędną wiedzę do zarządzania rozwojem i określania wizji produktów. To zupełnie nowa rola na rynku pracy, szczególnie poszukiwana przez firmy działające na styku nowoczesnych technologii i biznesu. Absolwenci studiów podyplomowych mogą zasilić kadry między innymi firm z branży e-commerce (handlu internetowego), firm IT, agencji interaktywnych, start-up'ów oraz własnej przedsiębiorczości. 
 
Płatny staż dla najlepszego absolwenta
naszego kierunku studiów podyplomowych
 

Rynek pracy docenił nasz innowacyjny program studiów i ich praktyczną formułę. Firma Informatyka Bankowa POLSOFT z Poznania ufundowała płatny, dwumiesięczny staż dla absolwenta, który ukończy nasz kierunek z najwyższą średnią ocen ze wszystkich przedmiotów. IB POLSOFT jest wyspecjalizowanym dostawcą IT dla sektora bankowego
i ubezpieczeniowego:
http://www.ibpolsoft.pl/firma

 

 
Program studiów

W ramach programu zaproponowano zbiór starannie dobranych przedmiotów z wielu dziedzin niezbędnych do zdobycia podstaw wiedzy na stanowisku Właściciela Produktu. W ramach studiów podyplomowych przewidziano między innymi zajęcia z następujących przedmiotów: analizy biznesowej, metod wytwarzania oprogramowania, marketingu internetowego, trendów w e-commerce, badań użyteczności (UX), metodologii badań społecznych, analizy rynku, zarządzania zespołem, komunikacji w social media i innych. Program jest skonstruowany jako skończony zbiór wiedzy niezbędnej adeptowi związanemu z nowoczesnymi technologiami i rozwojem biznesu. Studia będą również atrakcyjne dla osób zainteresowanych tradycyjnym podejściem do produktu, czyli Product Managerów i Brand Managerów.
 
Praktyczny wymiar wiedzy
 
Program studiów został tak skonstruowany, aby dał podstawy wiedzy niezbędnej na stanowisku Właściciela Produktu (ang. Product Owner). Jest to wynikiem popularyzacji w Polsce tzw. zwinnych metodyk prowadzenia projektów i wynikających stąd potrzeb na rynku pracy. UAM zgodnie z tymi oczekiwaniami uruchamia nowy kierunek, który odpowiada tym potrzebom. Unikalny charakter programu studiów wynika również z nacisku na wiedzę przekazywaną przez praktyków biznesu, osoby z bogatym doświadczeniem zawodowym, posiadające kompetencje zawodowe z danej dziedziny na poziomie eksperckim. Taki model praktycznej wiedzy w połączeniu z wiedzą humanistyczną, stanowiącą uzupełnienie programu studiów, dostarczają kompetencji bardzo potrzebnych studentom, umożliwiając im start zawodowy w dziedzinie nowych technologii i biznesu internetowego.
 
Szanse na rynku pracy
 
Multidyscyplinarne podejście uwzględnione w programie studiów oferuje szerokie spektrum wiedzy zapewniające zwiększenie szans na rynku pracy. Nacisk na przekaz praktycznej wiedzy bezpośrednio od praktyków biznesu, uzupełnionej teorią i rozwijaniem własnej pomysłowości, stwarza niezbędne warunki do tworzenia start-up'ów i praktycznego wykorzystania umiejętności zdobytych w trakcie studiów.
 
Załączniki:
Pobierz plik (plakat_studia_podyplomowe_IKE.jpg)plakat_studia_podyplomowe_IKE.jpg199 kB2013-08-14 08:14