Dlaczego warto?

Drukuj

Dlaczego warto studiować?

  1. Unikalny program studium opracowany przez praktyków biznesu.
  2. Kadra złożona z doświadczonych praktyków biznesu i pracowników naukowych.
  3. Nabycie umiejętności poszukiwanych na rynku pracy.
  4. Dyplom prestiżowej uczelni.
  5. Nowoczesne wyposażenie dydaktyczne.
  6. Własna baza noclegowa i dogodne położenie komunikacyjne.
Wiedza praktyków biznesu
 
Program studiów został opracowany na bazie analizy aktualnych trendów w zarządzaniu produktem i wiedzy doświadczonych praktyków biznesu oraz analiz sytuacji na rynku pracy w  aspekcie rozwoju zaawansowanych technologii. Zaproponowany program kształcenia zapewnia optymalne połączenie wiedzy praktycznej i teoretycznej. W programie jest położony nacisk na praktyczne aspekty zarządzania produktem, dzięki czemu studenci będą przygotowani do pełnienia określonej roli zawodowej w organizacji. Praktyczne przygotowanie będzie zapewnione przez doświadczonych praktyków biznesu i jest wynikiem aktualnych potrzeb na rynku pracy: posiadania określonych kompetencji i doświadczenia zawodowego w obszarze nowych technologii i gospodarki opartej na wiedzy.
Praktycy biznesu to osoby dobrane według klucza kompetencji w określonym obszarze i doświadczenia zawodowego popartego sukcesami na rynku z sektorów: IT, e-commerce, płatności elektronicznych, wytwarzania oprogramowania, sprzedaży, zarządzania i marketingu. Wiedza przekazywana przez praktyków będzie zapewniać solidne podstawy przygotowujące absolwentów do pełnienia roli Właściciela Produktu zarówno w dużej strukturze organizacyjnej, jak i w ramach własnej działalności gospodarczej lub tworzenia start-up'ów.
 
Praktyczny wymiar wiedzy
 
Unikalność programu studiów wynika z nastawienia na praktyczne przystosowanie do przyszłego zawodu. Studia podyplomowe mają na celu przygotować absolwentów do realizacji zadań zawartych w kompetencjach Właściciela Produktu, do których można zaliczyć kompleksowe opracowywanie wizji produktu w następujących obszarach: funkcjonalnym, marketingowym, komunikacyjnym oraz na wysokim poziomie ogólności - systemowym. Absolwent studiów podyplomowych, korzystając z wiedzy zdobytej w ramach zajęć, będzie w stanie zastosować technologię i narzędzia marketingowe do potrzeb rozwoju własnego produktu.
 
Wysoki standard wyposażenia
 
Instytut Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie zapewnia nowoczesne sale wyposażone w niezbędne narzędzia do prowadzenia zajęć oraz własną bazę noclegową i kateringową. Jest położony w pobliżu głównych szlaków komunikacyjnych. Instytut zapewnia słuchaczom studiów podyplomowych komfortowe warunki zdobywania wiedzy i niezbędną bazę infrastrukturalną.