ERASMUS PRAKTYKI

Drukuj

Studenci,

28 maja 2014 roku rusza rekrutacja na praktyki w ramach programu Erasmus. W programie Erasmus na praktykę studencką można wyjechać do zagranicznego przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji non-profit i do innych instytucji (jednostki administracji państwowej, muzea, biblioteki, szpitale itp.). Nie można odbyć praktyk Erasmusa w instytucjach unijnych, w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie unijnymi programami, ani w polskich placówkach dyplomatycznych za granicą.

Wniosek zgłoszeniowy znajduje się poniżej. Do wniosku zgłoszeniowego należy dołączyć:

1.CV

2. LIST MOTYWACYJNY (uwzględniający zainteresowania naukowe kandydata, działalność w kołach naukowych, uczestnictwo w konferencjach, nagrody otrzymane w toku studiów, działalność w organizacjach studenckich, akademicka działalność sportowa i inna wraz z załącznikami)

3.  DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE POWYŻSZĄ DZIAŁALNOŚĆ

 

Dokumenty należy składać w dziekanacie IKE u Pani mgr Agaty Śliperskiej do dnia 11 czerwca 2014 roku. 

 

Załączniki:
Pobierz plik (WNIOSEK - PRAKTYKI - ERASMUS.doc)WNIOSEK - PRAKTYKI - ERASMUS.doc143 kB2014-05-27 12:03