Formalności po powrocie

Drukuj

Po powrocie ze stypendium należy:

1. dostarczyć do Instytutowego Koordynatora LLP-Erasmus Transcript of Records oraz Confirmation of study period.

2. wypełnić Ankietę studenta ERASMUSA 

3. dostarczyć do Wydziałowego Koordynatora LLP-Erasmus ostateczny, podpisany  przez  uczelnię przyjmującą Learning Agrement (jeśli dokonywałeś zmian podczas swojego pobytu w Learning Agreement)