Drukuj

KOMUNIKACJA EUROPEJSKA

STUDIA STACJONARNE

I NIESTACJONARNE ZAOCZNE DRUGIEGO STOPNIA

Opis kierunku

Studia drugiego stopnia oparte są na rozszerzonej - w stosunku do studiów pierwszego stopnia - wiedzy dotyczącej problematyki kulturowej, prawnej i komunikacyjnej współczesnego świata, a także mechanizmów funkcjonowania Unii Europejskiej. W ramach specjalizacji medioznawczej, obok zajęć z historii oraz teorii mediów, z wiedzy o filmie i teatrze, prowadzone są zajęcia z prawa autorskiego, tworzenia witryn i portali internetowych oraz fotografii.

Opis sylwetki absolwenta

Absolwent studiów drugiego stopnia będzie zdolny do wykonywania analiz prawno-społecznych, bazując przy tym na bogatej i różnorodnej wiedzy ekonomicznej, medialnej, kulturowej, językowej oraz komunikacyjnej. Absolwent winien być przygotowany do samodzielnego wykonywania pracy w administracji rządowej i samorządowej, instytucjach i organizacjach krajowych i międzynarodowych, biurach imigracyjnych, przedsiębiorstwach współpracujących z krajami Unii Europejskiej, placówkach kulturalnych, oświatowych, w wydawnictwach i środkach masowego przekazu. Absolwent komunikacji europejskiej zdobędzie niezbędne kompetencje w zakresie wykorzystywania mediów audiowizualnych i internetu w komunikacji społecznej. Absolwent powinien mieć wpojony wysoki poziom kultury intelektualnej i zawodowej oraz być przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).