Drukuj

KOMUNIKACJA EUROPEJSKA

STUDIA STACJONARNE

I NIESTACJONARNE ZAOCZNE PIERWSZEGO STOPNIA

 

 Studia trwają 6 semestrów i kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata.

W programie studiów przewidziana jest nauka 2 języków obcych.

 

Student zdobywa wiedzę z zakresu:

 • kultury europejskiej;
 • wiedzy o prawie międzynarodowym i prawie imigracyjnym;
 • teoretycznych i praktycznych podstaw komunikacji medialnej;
 • kulturowych i społecznych kontekstów integracji europejskiej;
 • językowych aspektów komunikacji;
 • wiedzy o Unii Europejskiej;
 • teoretycznych i praktycznych podstaw komunikacji werbalnej.

Praktyczne umiejętności

Absolwent otrzymuje przygotowanie zawodowe, kwalifikujące go do pracy w różnego rodzaju instytucjach państwowych, samorządowych i społecznych oraz agendach Unii Europejskiej. Zdobywa niezbędne kompetencje w zakresie wykorzystywania mediów audiowizualnych i Internetu w komunikacji społecznej. Zyskuje również podstawową znajomość prawa wspólnot europejskich oraz biegłość w przygotowywaniu grantów unijnych i korzystaniu z programów pomocowych dla instytucji rządowych, samorządowych i podmiotów gospodarczych.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci tego kierunku znajdą zatrudnienie w:

 • administracji rządowej i samorządowej;
 • instytucjach i organizacjach krajowych i międzynarodowych;
 • organach Wspólnot Europejskich;
 • przedsiębiorstwach współpracujących z krajami Unii Europejskiej;
 • placówkach kulturalnych;
 • wydawnictwach;
 • środkach masowego przekazu.

Intensywna nauka języków obcych

 

Studia za granicą

 

Studenci mają możliwość studiowania w uczelniach zagranicznych i odbywania staży
w innych krajach w ramach:

 • Programu Erasmus,
 • umów międzyuczelnianych.

Baza dydaktyczna i socjalna

 

 • nowoczesny kompleks budynków,
 • bogato wyposażona biblioteka i czytelnia ze stanowiskami komputerowymi umożliwiającymi korzystanie z bazy bibliotecznej,
 • hala sportowa,
 • dom studencki z bezpłatnym dostępem do Internetu w każdym pokoju,
 • klub studencki,
 • stołówka studencka.

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

KOMUNIKACJA EUROPEJSKA

 

 

STUDIA STACJONARNE

I NIESTACJONARNE ZAOCZNE PIERWSZEGO STOPNIA

 

 

Studia trwają 6 semestrów i kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata.

W programie studiów przewidziana jest nauka co najmniej 3 języków obcych.

 

 

Student zdobywa wiedzę z zakresu:

§      kultury europejskiej;

§      wiedzy o prawie międzynarodowym i prawie imigracyjnym;

§      teoretycznych i praktycznych podstaw komunikacji medialnej;

§      kulturowych i społecznych kontekstów integracji europejskiej;

§      językowych aspektów komunikacji;

§      wiedzy o Unii Europejskiej;

§      teoretycznych i praktycznych podstaw komunikacji werbalnej.

 

 

Praktyczne umiejętności

Absolwent otrzymuje przygotowanie zawodowe, kwalifikujące go do pracy w różnego rodzaju instytucjach państwowych, samorządowych i społecznych oraz agendach Unii Europejskiej. Zdobywa niezbędne kompetencje w zakresie wykorzystywania mediów audiowizualnych i Internetu w komunikacji społecznej. Zyskuje również podstawową znajomość prawa wspólnot europejskich oraz biegłość w przygotowywaniu grantów unijnych i korzystaniu z programów pomocowych dla instytucji rządowych, samorządowych i podmiotów gospodarczych.

 

 

Perspektywy zawodowe

Absolwenci tej specjalności znajdą zatrudnienie w:

§      administracji rządowej i samorządowej;

§      instytucjach i organizacjach krajowych i międzynarodowych;

§      organach Wspólnot Europejskich;

§      przedsiębiorstwach współpracujących z krajami Unii Europejskiej;

§      placówkach kulturalnych;

§      wydawnictwach;

§      środkach masowego przekazu.

 

 

Intensywna nauka języków obcych

 

Intensywna nauka języka obcego na studiach stacjonarnych pozwala studentom opanować go w stopniu zaawansowanym.

 

Języki obowiązkowe:

§      język angielski (120 godzin rocznie przez trzy lata),

§      język niemiecki (60 godzin rocznie przez trzy lata),

 

Język dodatkowy do wyboru (45 godzin rocznie przez trzy lata):

§      język francuski, język hiszpański, język rosyjski, język ukraiński, język szwedzki, język macedoński, język bułgarski.

 

 

Studia za granicą

 

Studenci mają możliwość studiowania w uczelniach zagranicznych i odbywania staży
w innych krajach w ramach:

§      Programu Sokrates-Erasmus,

§      umów międzyuczelnianych (Bułgaria, Grecja, Filipiny).

 

 

Baza dydaktyczna i socjalna

 

§      nowoczesny kompleks budynków,

§      bogato wyposażona biblioteka i czytelnia ze stanowiskami komputerowymi umożliwiającymi korzystanie z bazy bibliotecznej,

§      hala sportowa,

§      dom studencki z bezpłatnym dostępem do Internetu w każdym pokoju,

§      klub studencki,

§      stołówka studencka.

 

Załączniki:
Pobierz plik (komunikacja-europejska_ulotka.pdf)ULOTKA - KOMUNIKACJA EUROPEJSKA1319 kB2015-01-19 16:44