Kim jest Product Owner?

Drukuj

Product Owner - definicja

Product Owner(Właściciel Produktu) - odpowiada za określenie wizji produktu i nadzór nad jego rozwojem. Pełni kluczową rolę w prowadzeniu projektu w metodykach tzw. zwinnych, gdzie odpowiada za określenie wymagań funkcjonalnych produktu oraz określa priorytety ich tworzenia. Na bieżąco współpracuje z zespołem developerskim (programistami, grafikami, specjalistami od interfejsu graficznego (UX), itd.) w realizacji kolejnych wersji produktu.

Co może być produktem w ramach naszej definicji Product Ownera?

Produktem w ramach naszej definicji może być każda usługa, w której Product Owner określi realizowane funkcjonalności. Oto przykłady:
- usługa płatnicza realizowana za pomocą aplikacji mobilnej,
- aplikacja mobilna ułatwiająca użytkownikom znajdowanie promocji w pobliskich sklepach,
- serwis społecznościowy wspierający kontakty koneserów ekologicznego jedzenia,
- aplikacja do rozpoznawania kłamstw za pomocą Google Glass,
- nowy sposób wystawiania przedmiotów na platformie aukcyjnej,
- serwis kojarzący twórców treści reklamowych z potencjalnymi odbiorcami,
- serwis internetowy wspierający promocję nowych kierunków studiów podyplomowych itp.


Czy Product Ownerem mogą być osoby z wykształceniem humanistycznym?

W wielu wiodących organizacjach rolę tę pełnią osoby z wykształceniem humanistycznym lub ekonomicznym. Liczy się przede wszystkim pasja, kreatywność, chęć uczenia się i upór. Niezbędną wiedzę, którą powinno się posiadać na takim stanowisku zapewniają nasze studia podyplomowe.

Skąd się wziął Product Owner?


Product Owner to rola w organizacji przy prowadzeniu projektów z wykorzystaniem metodyk tzw. zwinnych np. SCRUM.W metodyce tej proces rozwoju produktu jest podzielony na krótkie okresy (iteracje),które trwają od tygodnia do miesiąca. Iteracje następujące bezpośrednio po sobie są nazywane sprintami. Taki podział na sprinty zapewnia bieżącą kontrolę zespołu projektowego nad jakością i realizacją procesu wytwarzania produktu.

Więcej o roli Product Ownera w metodyce Scrum:
http://www.scrum.org.pl/tagi/product-owner/