Dołącz do Gnieźnieńskiego Koła Naukowego Iberystów "Mesa Redonda"

Drukuj
Utworzono: 23 październik 2013

Gnieźnieńskie Koło Naukowe Iberystów "Mesa Redonda" zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie rekrutacyjne, które odbędzie się 29 października 2013 roku o godzinie 13:30 w sali 2.22. 

WYJAZD STYPENDIALNY DO IRKUCKA

Drukuj
Utworzono: 23 październik 2013

W ramach umowy międzyuczelnianej istnieje możliwość zgłaszania kandydatur na wyjazdy zagraniczne do Państwowego Uniwersytetu w Irkucku (Rosja).

Oferta obejmuje:

- wyjazd na 1 semestr (letni) roku akademickiego 2013/2014 dla studentów studiów magisterskich bądź licencjackich (wszystkich wydziałów) – 6 osób w semestrze;

- strona przyjmująca pokrywa koszty czesnego i koszty zamieszkania w akademiku.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 30 listopada 2013 r.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie formularza zgłoszeniowego (zał.) do Działu Współpracy z Zagranicą ( mgr Beata Promińska) , Coll. Minus, pok. 206, tel. 61-829 4432 (bprom@amu.edu.pl) w ww. terminie.

Do zgłoszenia należy załączyć:

  • poświadczone przez właściwy dziekanat zaświadczenie o średniej ocen
  • CV
  • list motywacyjny w języku rosyjskim
  • certyfikaty językowe z j. rosyjskiego
  • opinię opiekuna naukowego

Informacje o Państwowym Uniwersytecie w Irkucku dostępne są na stronie internetowej /www.isu.ru

Załączniki:
Pobierz plik (KWESTIONARIUSZ-WYMIANA_ROSJA.doc)KWESTIONARIUSZ-WYMIANA_ROSJA.doc25 kB2013-10-23 09:29

UWAGA Studenci!!!

Drukuj
Utworzono: 08 październik 2013

Szanowne Studentki, Szanowni Studenci I roku studiów licencjackich,

w dniu 7 października 2013 r. został uruchomiony test diagnozujący dla studentów I roku studiów licencjackich. Test trzeba wykonać obowiązkowo na stronie: testdiagnozujacy.amu.edu.pl (logowanie: nr PESEL oraz hasło do systemu USOS). Po zalogowaniu się student widzi testy z wszystkich możliwych języków, jednak ma możliwość wykonania testu tylko z jednego języka. Po dokonaniu wyboru pozostałe testy będą niedostępne.

Studenci komunikacji europejskiej i pedagogiki, specjalność resocjalizacja wykonują obowiązkowy test z języka angielskiego.

Ubezpieczenie NNW studentów

Drukuj
Utworzono: 07 październik 2013

szczegółowe informacje w załączonej ulotce

Załączniki:
Pobierz plik (uam_ulotka.pdf)NNW studentów400 kB2013-10-07 08:28

Dyżury Samodzielnej Sekcji ds. Studenckich

Drukuj
Utworzono: 01 październik 2013
Terminy zjazdów w roku akademickim 2013/2014
 
Dyżury Samodzielnej Sekcji ds. Studenckich w godzinach 1000 - 1300
w niżej podanych terminach

Sobota
12.10.2013
26.10.2013
09.11.2013
23.11.2013
07.12.2013
14.12.2013
11.01.2014
25.01.2014
08.02.2014
22.02.2014
08.03.2014
22.03.2014
12.04.2014
26.04.2014
10.05.2014
24.05.2014
07.06.2014
21.06.2014
 

Ważna informacja

Drukuj
Utworzono: 27 luty 2013
Szanowni Państwo Studenci,

uprzejmie informuję, wzorem innych jednostek Uniwersytetu, że korespondencja służbowa wymaga stosowania powszechnie przyjętych form:

  • w nagłówku należy umieścić tytuł lub funkcję osoby, do której skierowane jest pismo (Szanowny Panie Profesorze / Szanowny Panie Doktorze / Szanowny Panie Dziekanie / Szanowna Pani Dyrektor). Zwracanie się przy użyciu formy „Profesorze / Doktorze / Panie Zbyszku / Droga Pani Zosiu” (choć zapewne ma być wyrazem Państwa sympatii) jest nietaktowne, ponieważ adresaci nie pozostają z Państwem w relacjach  towarzysko-familiarnych, ale służbowych. Tak często stosowana przez Państwa forma „witam” jest zarezerwowana dla gospodarza witającego gości;
  • przekazywanie w zakończeniu listu pozdrowień i serdeczności jest stosowne tylko w przypadku pozostawania z adresatem w bliższych kontaktach. W korespondencji oficjalnej stosuje się „z poważaniem” lub „z wyrazami szacunku”;
  • list bezwzględnie musi być podpisany imieniem i nazwiskiem, bo z zasady nikt nie odpowiada na anonimy;
  • adres mailowy  i nazwa służąca identyfikacji świadczą o nadawcy, nie powinny więc go ośmieszać ani budzić negatywnych skojarzeń.
Z wyrazami poważania,


Prof. zw. dr hab. Leszek Mrozewicz    
Dyrektor Kolegium Europejskiego UAM