Studenckie Koło Kulturoznawcze „KAMELEON”

 

Studenckie Koło Kulturoznawcze „KAMELEON” powstało w celu współtworzenia życia kulturalnego w Instytucie Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie, poprzez organizację różnego rodzaju imprez, spotkań, ekspedycji naukowych oraz współpracę z innymi Kołami Naukowymi z Polski i zagranicy.
Nasze statutowe cele to:
- Stwarzanie form organizacyjnych sprzyjających rozwojowi pracy naukowej, twórczej inicjatywie, swobodnej wymianie poglądów naukowych, podnoszenia poziomu wiedzy kulturoznawczej.
- Popularyzacja wiedzy kulturoznawczej wśród studentów Uczelni, a także poza Uczelnią;
- Integracja środowiska studenckiego;
- Realizacja prac naukowych;
- Organizowanie obozów, ekspedycji i objazdów naukowych, tudzież spotkań o charakterze naukowym;
- Organizowanie seminariów i zjazdów naukowych oraz branie udziału w tego rodzaju imprezach organizowanych przez inne ośrodki naukowe;
- Rozwijanie innych form aktywności dydaktycznej, naukowo-badawczej i wychowawczej studentów.
Opiekunem naukowym koła jest dr Piotr Pawlak
 

„W wehikule czasu: Lata 90-te" SKK „Kameleon"

Drukuj

Siódmego marca 2014 r. w Instytucie Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie odbyło się oficjalne otwarcie wystawy przygotowanej przez Studenckie Koło Kulturoznawcze „Kameleon" pt. „W wehikule czasu: Lata 90-te". Inaugurację poprowadzili przewodnicząca Koła Paulina Smaś i opiekunowie naukowi „Kameleona"- dr Piotr Pawlak i mgr Karolina Kulpa. Główną ideę przedsięwzięcia, którą było okazanie subiektywnego spojrzenia studentów kulturoznawstwa i komunikacji europejskiej na tak ważne dla Polski dziesięciolecie, w którym przyszli na świat. Pojawiły się pytania, czy lata 90-te to bardzo odległa przeszłość i czy to już czas, by traktować przedmioty z tego dziesięciolecia jako obiekty muzealne.

Czytaj więcej...

„W wehikule czasu: Lata 90-te”

Drukuj

     Studenckie Koło Kulturoznawcze „Kameleon" serdecznie zaprasza na otwarcie wystawy „W wehikule czasu: Lata 90-te", która odbędzie się 7 marca 2014 o godzinie 11:20. Jak wiemy ostatnie dziesięciolecie XX wieku było ważnym okresem ze względów politycznych i kulturowych, pełnym kontrastów i kolorów. Nasze pomysły, przemyślenia i wspomnienia dotyczące owego dziesięciolecia postanowiliśmy Państwu przedstawić w Galerii Instytutu Kultury Europejskiej. Zebrane gadżety, będące eksponatami w naszej wystawie mają za zadanie nie tylko przywołać wspomnienia ubiegłych lat, ale i skłonić do refleksji czy przedmioty, które tak dobrze pamiętamy, możemy już powkładać do muzealnych gablot. A może jest na to jeszcze za wcześnie?

Paulina Smaś

Przewodnicząca SKK „Kameleon"