REJESTRACJA NA EGZAMIN CERTYFIKACYJNY B2

Drukuj
Utworzono: 06 czerwiec 2017
Szkoła Językowa UAM informuje, że w sesji letniej 2016/2017 zostały wyznaczone dwa terminy egzaminu certyfikacyjnego z języków nowożytnych na poziomie B2 dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich.
 

 

22 czerwca 2017 r. (czwartek) godz. 14.00 - 16.30

7 września 2017 r. (czwartek) godz. 14.00 – 16.30 (jest to termin poprawkowy) 

 

Rejestracja żetonowa odbędzie się na stronie ul.amu.edu.pl. 

Na I termin (22 czerwca 2017 r.) egzaminu certyfikacyjnego rejestracja odbędzie się w terminie: od 12 czerwca 2017 r. godz. 9.00 do 20 czerwca 2017 r. do godz. 23.59

 

Podczas rejestracji na egzamin w systemie ul.amu.edu.pl proszę zwrócić uwagę na miejsce egzaminu.   

 

Na egzamin należy pojawić się ok. 30 minut przed jego rozpoczęciem i zabrać ze sobą dowód osobisty. 

UWAGA: Osoby, które nie dokonają rejestracji żetonowej na egzamin w określonym terminie przez SJ UAM nie będą dopuszczone do egzaminu. 

 

Egzamin przeprowadzany jest dla studentów stacjonarnych I stopnia oraz jednolitych magisterskich, którzy zaliczyli lektorat z języka nowożytnego na poziomie B2.2 oraz na poziomie B2.1 dla kierunku mającego podwójny wymiar godzinowy (60h/semestr) czyli Psychologia. 

Warunkiem zarejestrowania się na egzamin certyfikacyjny jest zaliczenie semestru zajęć z języka obcego na poziomie B2.2. 

 

Rejestracja na II termin odbędzie się w terminie późniejszym. 

 

Kontakt: Szkoła Językowa UAM (lektorat@amu.edu.pl; tel. 61 829 29 57)