BADANIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 2016/2017

Drukuj
Utworzono: 21 maj 2017

 

Szanowni Państwo,

 

serdecznie zapraszam całą społeczność akademicką do wzięcia udziału w 8 edycji badania jakości kształcenia, które na stałe już wpisało się w kalendarz wydarzeń na naszej uczelni i trwać będzie od 30 kwietnia do 30 czerwca 2017 r.

 

Zgodnie z Państwa oczekiwaniami zachowaliśmy uproszczony kwestionariusz z roku ubiegłego, dzięki czemu wypełnienie ankiety nie zajmie więcej niż kilka minut.

 

Celem badania jest systematyczna diagnoza mocnych i słabych stron prowadzonej przez nas dydaktyki i podejmowanie na tej podstawie działań na rzecz jej doskonalenia.
Wszystkie raporty – szczegółowe dla kolejnych edycji badania, a także opracowania porównawcze znajdują się na stronie www.brjk.amu.edu.pl.

 

Zachęcam każdego pracownika dydaktycznego, naukowo-dydaktycznego, doktoranta, studenta studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz słuchacza studiów podyplomowych do wzięcia udziału w badaniu.

 

Anonimowa ankieta jest dostępna po zalogowaniu dosystemu usosweb.amu.edu.pl lubankieter.amu.edu.pl.

 

Rektor 
Prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki