Medal „Powstanie w Getcie Warszawskim” dla Księdza Arcybiskupa Henryka Muszyńskiego

Drukuj

Piątego maja 2016 roku odbyła się w Instytucie Kultury Europejskiej UAM uroczystość wręczenia Księdzu Arcybiskupowi Henrykowi Muszyńskiemu  Medalu „Powstanie w Getcie Warszawskim”. Odznaczenia dokonał Tomasz Miedziński, prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej.

 

Medalem "Powstanie w Getcie Warszawskim" Stowarzyszenie wyróżnia osoby zasłużone dla kultywowania pamięci o wielowiekowym wkładzie Żydów w rozwój Polski, wspólnym oporze i walce z niemieckim okupantem, a także przeciwstawiających się przejawom ksenofobii, nacjonalizmu i antysemityzmu.

 

 

PIERWSZE IGRZYSKA AKADEMICKIE W IKE

Drukuj

Dwudziestego siódmego kwietnia 2016 roku w Instytucie Kultury Europejskiej UAM odbyły się I Gnieźnieńskie Igrzyska Akademickie z wiedzy o cywilizacji zachodnioeuropejskiej. Pomysłodawcami i organizatorami Igrzysk byli dr Monika Kubiaczyk i prof. UAM dr hab. Filip Kubiaczyk. Igrzyska były skierowane do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

 

Czytaj więcej...

Mościska – Lwów – Iwano-Frankowsk – Humań

Drukuj

Taką trasę na Ukrainie pokonała w dniach 19 – 22.04 delegacja Instytutu Kultury Europejskiej UAM w składzie prof. zw. dr hab. Leszek Mrozewicz, prof. zw. dr hab. Orest Krasiwski, dr Katarzyna Jędraszczyk. Celem wizyt w odwiedzanych miejscach było nawiązanie współpracy z nowymi partnerami, zaprezentowanie IKE UAM jako jednostki, która przyjmuje studentów z zaprzyjaźnionych uczelni w ramach tzw. „podwójnego dyplomu” oraz potwierdzenie i rozszerzenie warunków współpracy z dotychczasowymi partnerami.

 

Czytaj więcej...