Komentarz Tygodnia

Drukuj

Szanowni Państwo,

 

w Telewizji Internetowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ukazała się wypowiedź prof. dr. hab. Janusza Karwata poświęcona kultywowaniu pamięci o Powstaniu Wielkopolskim. To znaczący głos w dyskusji na temat sposobów upamiętniania tego ważnego, nie tylko dla Wielkopolan, wydarzenia historycznego.

 

Wystąpienie Pana Profesora wpisuje się w popularny cykl pt. "Komentarz tygodnia".

 

Zachęcamy do jego obejrzenia.

 

http://uam.platontv.pl/show/7044

Wybory uzupełniające

Drukuj

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informuję, że w piątek 9 grudnia 2016 roku odbędą się w IKE (sala konferencyjna, przy sekretariacie) następujące zebrania wyborcze, dla dokonania wyboru przedstawicieli do Rady IKE:

 

Zebranie wyborcze nauczycieli akademickich zatrudnionych w Instytucie niemających tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego – dla dokonania wyboru przedstawiciela w Radzie Instytutu Kultury Europejskiej – godz. 10.00

 

Zebranie wyborcze pracowników niebędących nauczycielami akademickimi – dla dokonania wyboru przedstawiciela w Radzie Instytutu Kultury Europejskiej – godz. 10.30

 

 

Z poważaniem,

Prof. UAM dr hab. Grażyna Gajewska

Przewodnicząca Instytutowej Komisji Wyborczej

 

O przemianach w Europie Wschodniej i dyplomacji społecznej w IKE

Drukuj

Międzynarodowe sympozjum naukowe „Ćwierćwiecze przemian w Europie Wschodniej” poświęcone kulturowym i społecznym aspektom przemian w Rosji i na Ukrainie po rozpadzie ZSRR odbyło się w Instytucie Kultury Europejskiej 12 października 2016 r.

 

 

 

Na sympozjum, którego bezpośrednim organizatorem był Zakład Kultury Europy Wschodniej i Południowo-Wschodniej przybyli naukowcy z Akademii Poligraficznej we Lwowie, Uniwersytetu Państwowego im. Pawła Tyczyny w Humaniu, Uniwersytetu Państwowego w Irkucku oraz badacze i eksperci ze znaczących polskich ośrodków (Uniwersytet Warszawski, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia).

Czytaj więcej...