Ferdynand Katolicki i dylematy nowożytnej dyplomacji hiszpańskiej (1492-1516)

Drukuj

Dwudziestego szóstego listopada w Instytucie Kultury Europejskiej w Gnieźnie dr hab. Filip Kubiaczyk z Zakładu Kultury Zachodnioeuropejskiej wygłosił wykład zatytułowany „Ferdynand Katolicki i dylematy nowożytnej dyplomacji hiszpańskiej (1492-1516)”. Była to już trzecia prelekcja w ramach cyklu „Oblicza dyplomacji”.

W trakcie wykładu zostały poruszone takie kwestie, jak „odkrycie” Ameryki przez Kolumba czy pozbawienie władzy Joanny Szalonej. Najciekawszym elementem wystąpienia była jednak krytyczna analiza domniemanych krucjat w Afryce prowadzonych przez Ferdynanda Katolickiego.

Czytaj więcej...

Zaproszenie na wykład

Drukuj

Zakład Kultury Zachodnioeuropejskiej IKE UAM ma zaszczyt zaprosić na wykład pod tytułem „Ferdynand Katolicki i dylematy nowożytnej dyplomacji hiszpańskiej (1492-1516)”, który wygłosi dr hab. Filip Kubiaczyk. Wykład odbędzie się 26 listopada 2014 roku o godz. 11:30 w sali 1.34 IKE UAM

Sympozjum ku czci profesora Lesława Morawieckiego

Drukuj

W dziesiątą rocznicę śmierci Lesława Morawieckiego, starożytnika, profesora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i Uniwersytetu Rzeszowskiego, w murach Instytutu Kultury Europejskiej w Gnieźnie odbyło się sympozjum poświęcone jego pamięci. Zebrani goście mieli możliwość wysłuchania wystąpień: prof. zw. dra hab. Leszka Mrozewicza, dra hab. Dariusza Słapka, dra Lechosława Olszewskiego, prof. zw. dr hab. Marii Dzielskiej oraz dr Emilii Twarowskiej-Antczak.

Czytaj więcej...

Studenci z Ukrainy, Litwy i Rosji stypendystami

Drukuj

W Instytucie Kultury Europejskiej w Gnieźnie studiuje obecnie 30 studentów obcokrajowców. Wśród nich znaczącą grupę, 27 osób, stanowią studenci z Ukrainy, Rosji i Litwy. Z inicjatywy IKE UAM, dla części studentów pozyskano stypendia od darczyńców spoza Uniwersytetu; szczególnie chętnie przyłączyło się Miasto Gniezno i Powiat Gnieźnieński.

Czytaj więcej...