Instytut Kultury Europejskiej jednostką podstawową UAM

Drukuj
Zarządzenie nr 65/2012/2013
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 12 marca 2013 roku
w sprawie utworzenia podstawowej jednostki organizacyjnej z siedzibą
w Gnieźnie o nazwie Instytut Kultury Europejskiej

Na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572-j.t. z późn. zm.) oraz § 39 ust. 1 Statutu UAM

zarządzam:

§ 1

Z Instytutu Kultury Europejskiej działającego jako międzywydziałowa, zamiejscowa jednostka organizacyjna, tworzy się podstawową jednostkę organizacyjną z siedzibą w Gnieźnie o nazwie Instytut Kultury Europejskiej.

Czytaj więcej...