Wybory uzupełniające

Drukuj

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informuję, że w piątek 9 grudnia 2016 roku odbędą się w IKE (sala konferencyjna, przy sekretariacie) następujące zebrania wyborcze, dla dokonania wyboru przedstawicieli do Rady IKE:

 

Zebranie wyborcze nauczycieli akademickich zatrudnionych w Instytucie niemających tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego – dla dokonania wyboru przedstawiciela w Radzie Instytutu Kultury Europejskiej – godz. 10.00

 

Zebranie wyborcze pracowników niebędących nauczycielami akademickimi – dla dokonania wyboru przedstawiciela w Radzie Instytutu Kultury Europejskiej – godz. 10.30

 

 

Z poważaniem,

Prof. UAM dr hab. Grażyna Gajewska

Przewodnicząca Instytutowej Komisji Wyborczej