O przemianach w Europie Wschodniej i dyplomacji społecznej w IKE

Drukuj

Międzynarodowe sympozjum naukowe „Ćwierćwiecze przemian w Europie Wschodniej” poświęcone kulturowym i społecznym aspektom przemian w Rosji i na Ukrainie po rozpadzie ZSRR odbyło się w Instytucie Kultury Europejskiej 12 października 2016 r.

 

 

 

Na sympozjum, którego bezpośrednim organizatorem był Zakład Kultury Europy Wschodniej i Południowo-Wschodniej przybyli naukowcy z Akademii Poligraficznej we Lwowie, Uniwersytetu Państwowego im. Pawła Tyczyny w Humaniu, Uniwersytetu Państwowego w Irkucku oraz badacze i eksperci ze znaczących polskich ośrodków (Uniwersytet Warszawski, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia).

 

 

W trakcie sympozjum omówiono wyniki prac nad monografiami, nad którymi międzynarodowy zespół badaczy pracował w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Prace „Społeczeństwo i kultura w Rosji. Ćwierćwiecze przemian” oraz  „Społeczeństwo i kultura w Ukrainy. Ćwierćwiecze przemian” ukaża się wkrótce w serii Acta Humanistica Gnesnensia wydawanej przez IKE.

 

Panel poświęcony Rosji otworzył Robert Śmigielski z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. W autorskim referacie przedstawił pogłębioną syntezę przemian, jakim ulegało rosyjskie społeczeństwo w ciągu ostatnich dwudziestu pięciu lat.

 

Następnie, w trybie webinarium swe referaty wygłosili nasi partnerzy z Irkucka. Dr Anastasija Siwkowa opisała ewolucję, jaką przeszły rosyjskie środki masowego przekazu i rynek medialny. Najważniejsze przemiany w sferze rosyjskiej kultury określił dr Władimir Rabinowicz, zaś prof. Tatiana Tieriechowa przedstawiła najistotnniejsze trendy w transformacji systemu edukacji. Styl życia Rosjan był tematem wystąpienia dr Natalii Antonowej, które zamknęło część webinaryjną. Każdemu z wystąpień toważyszyła ożywiona dyskusja.

 

Będąc w pełni obecnym na sympozjum, prof. Stanisław Goldfarb (Państwowy Uniwersytet w Irkucku) przedstawił miasto Irkuck jako zwierciadło transfomracyjnych procesów na Syberii. Część rosysjką zakończyło wystąpienie dr Piotra Oleksego z IKE, który podjął próbę wyjasnienia przyczyn problemów z określeniem wspólnej tożsamości mieszkańców Federacji Rosyjskiej po 1991 r.

 

Panel poświęcony Ukrainie otworzył prof. Andrzej Szeptycki z Uniwersytetu Warszawskiego. Swe wystąpienie, w którym odniósł się do treści tomu ukraińskiego zatytułował „Budowa państwa i narodu”.

 

Prof. Jarosław Uhryn, prorektor Akademii Poligraficznej we Lwowie scharakteryzował pod względem ilościowym i jakościowym transformację środków masowego przekazu na Ukrainie. Temat wychowania i oświaty przedstawiła prof. Vlada Sokirska, prorektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Humaniu. Prof. Wiktor Kotygorenko z Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w niezwkle żywym wystąpieniu przedstawił dynamikę przemian w obszarze kształtowania się tożsamości narodowej Ukraińców, zaś prof. Henryk Stroński z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odniósł się do kwestii obcokrajowców w ukraińskich rządach.

 

Transformacja systemu politycznego Ukrainy była przedmiotem rozważań prof. Oresta Krasivskiego, kierownika zakładu Kultury Europy Wschodniej i Południowo-Wschodniej IKE. Dr Katarzyna Jędraszczyk, również reprzentująca ten zakład, przedstawiła przemiany w relacjach pomiędzy cerkwią a władzami Ukrainy.

 

W trakcie konferencji nie zabrakło emocji i różnicy zdań – zarówno w kwestiach naukowych jak i politycznych czy światpoglądowych. Przede wszystkim, jednak była ona niezwykłą okazją do wzbogacającej dyskusji.

 

Goście z Ukrainy i Rosji wzięli również udział w inauguracji roku akademickiego w naszym Instytucie. W trakcie ich trzydniowego pobytu odbyliśmy cały cykl merytorycznych rozmów podsumowujących naszą dotychczasowa współpracę oraz zarysowujących możliwości jej rozwoju w przyszłości. Te niezwykle intnsywne i cenne dni potwierdziły, że IKE jest nie tylko miejscem naukowej refleksji łączącym różne światy, ale również instytucją prawdziwej, zaangażowanej dyplomacji społecznej.