PIERWSZE ZAJĘCIA Z KLASĄ AKADEMICKĄ O PROFILU CYWILIZACJA ZACHODNIOEUROPEJSKA W INOWROCŁAWIU

Drukuj

Dwudziestego października 2016 roku prof. UAM dr hab. Filip Kubiaczyk z Instytutu Kultury Europejskiej UAM wygłosił w III Liceum Ogólnokształcącym im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu wykład pt. „Krzysztof Kolumb: od wizjonera-odkrywcy do wicekróla-sadysty”. Były to pierwsze oficjalne zajęcia w ramach klasy akademickiej powołanej do życia na początku października 2016 roku.

 

  

 

 

Profesor F. Kubiaczyk przybliżył uczniom postać Krzysztofa Kolumba (1451-1506), skupiając się na najbardziej dyskutowanych i owianych tajemnicą kwestiach, takich jak miejsce jego narodzin i pochówku oraz działalność na Hispanioli.

 

Wykład został podzielony na dwie części. W pierwszej Kolumb został ukazany jako odkrywca nowego kontynentu, a w drugiej jako pozbawiony skrupułów człowiek, który czerpał satysfakcję z powierzonej mu władzy. Wykładowca pozostawił ocenę postaci Krzysztofa Kolumba uczniom. Po wykładzie słuchacze zadali prowadzącemu kilka interesujących pytań.

 

Niebawem Klasa Akademicka o profilu cywilizacja zachodnioeuropejska w Inowrocławiu rozpocznie realizację rocznego projektu badawczego na temat wybrany wspólnie z opiekunami klasy.

 

Autorka zdjęć: Wiktoria Lanica (Ia, III LO w Inowrocławiu)

 

                                                                                                                                                          IKE