Powołanie Klasy Akademickiej o profilu cywilizacja zachodnioeuropejska w Inowrocławiu

Drukuj

 

     Szóstego października 2016 roku z inicjatywy Romana Burzyńskiego, nauczyciela z III Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu i prof. UAM dr hab. Filipa Kubiaczyka z Instytutu Kultury Europejskiej UAM, powołano do życia klasę akademicką o profilu cywilizacja zachodnioeuropejska. Podpisanie umowy, które odbyło się w murach inowrocławskiej „Królówki”, stanowi pokłosie Gnieźnieńskich Igrzysk Akademickich z wiedzy o cywilizacji zachodnioeuropejskiej, które odbyły się w IKE UAM w kwietniu bieżącego roku.

 

 

 

 

 

     W uroczystości podpisania umowy udział wzięli: Tadeusz Majewski, przewodniczący Zarządu Powiatu, starosta inowrocławski; Mirosława Kucol, członek Zarządu Powiatu; Robert Gołdecki, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia; Krzysztof Nowicki, dyrektor III LO im. Królowej Jadwigi; Aleksandra Kłos, wicedyrektor III LO im. Królowej Jadwigi; Tomasz Zygora, wicedyrektor III LO im. Królowej Jadwigi; Roman Burzyński, koordynator Klasy z ramienia III LO im. Królowej Jadwigi; Elżbieta Sochaczewska-Fołda, wiceprzewodnicząca Rady Rodziców; prof. zw. dr hab. Leszek Mrozewicz, dyrektor IKE UAM, prof. UAM dr. hab. Filip Kubiaczyk, koordynator kierunku Cywilizacja zachodnioeuropejska w IKE UAM oraz koordynator Klasy z ramienia IKE UAM; Monika Kawka i Piotr Szymański, studenci, ambasadorowie kierunku Cywilizacja zachodnioeuropejska.

 

 

 

     Uroczystość rozpoczęła się powitaniem wszystkich gości, wejściem orszaku Królowej Jadwigi oraz krótką charakterystyką profilu szkoły. Następnie profesor Filip Kubiaczyk wygłosił wykład inauguracyjny pt. „Rok 1492 a kształtowanie i rozwój cywilizacji zachodniej”, w którym przedstawił wkład Hiszpanii w proces okcydentalizacji kontynentu amerykańskiego i jego konsekwencje dla Europy, Ameryki i świata. 

 

 

 

     Po wykładzie nastąpiło uroczyste podpisanie umowy o powołaniu klasy akademickiej na okres trzech lat. Swoje podpisy pod umową złożyli Tadeusz Majewski, starosta inowrocławski, profesor Leszek Mrozewicz, dyrektor IKE UAM oraz Krzysztof Nowicki, dyrektor III LO im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu. Następnie wszyscy sygnatariusze porozumienia wygłosili krótkie przemówienia. Spotkanie zakończyło uroczyste śniadanie oraz zwiedzanie murów szkoły.

 

 

 

                                                                                                                                 IKE

 

 

 

fot. Monika Kawka