Filip Kubiaczyk na międzynarodowej konferencji w Salamance

Drukuj

        W dniach 26-29 września 2016 roku prof. UAM dr hab. Filip Kubiaczyk z Instytutu Kultury Europejskiej UAM uczestniczył w międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Modernidad de España, horizonte europeo y apertura americana” („Nowożytność Hiszpanii, europejski horyzont i amerykańskie otwarcie”), zorganizowanej przez Uniwersytet w Salamance przy współpracy z hiszpańską firmą Iberdrola. Celem konferencji było upamiętnienie pięćsetnej rocznicy śmierci króla Ferdynanda Katolickiego (1452-1516).

 

 

 

        Profesor Filip Kubiaczyk został zaproszony do udziału w konferencji przez jej organizatorów jako uznany w Europie znawca postaci króla Ferdynanda. W konferencji udział wzięli badacze z Hiszpanii, Francji, Włoch, Portugalii i Stanów Zjednoczonych. Wśród zaproszonych gości znaleźli się między innymi tak wybitni i cenieni badacze historii Hiszpanii jak Joseph Pérez, Ernst Belenguer, Antonio Miguel Bernal, Nicolás Sánchez Albornoz czy José Antonio Pascual. Językiem konferencji był język hiszpański.

 

        Profesor Filip Kubiaczyk zabrał głos podczas pierwszego dnia konferencji w panelu pt. „Inicios de la modernidad política y apertura a Europa” („Początki nowożytnej polityki i otwarcie na Europę”). Tematem wystąpienia był Ferdynand Katolicki jako książę „prawie” nowożytny Niccolò Machiavellego. Jego wystąpienie wzbudziło duże zainteresowanie i zostało przyjęte z uznaniem przez prowadzącego panel, prof. Ernsta Belenguera z Uniwersytetu w Barcelonie.

 

        Wśród poruszanych podczas konferencji zagadnień znalazły się ponadto takie jak przeszłość i teraźniejszość języka hiszpańskiego, myśl ekonomiczna doby nowożytnej, otwarcie iberyjskie i przejście z obszaru śródziemnomorskiego do atlantyckiego czy kwestie rozwoju myśli naukowej i technologicznej.

 

        Wszystkie wystąpienia konferencyjne odbywały się w historycznej auli imienia Miguela de Unamuno (1864-1936), hiszpańskiego filozofa, pisarza i rektora Uniwersytetu w Salamance. Zwieńczeniem konferencji było zwiedzanie Salamanki z przewodnikiem, jak również wizyta w Medina del Campo, gdzie w miejscowym Museo de las Ferias uczestnicy konferencji mogli zwiedzić ekspozycję poświęconą postaci Simóna Ruiza (1525-1597), hiszpańskiego kupca z XVI wieku. W najbliższym czasie wystąpienia konferencyjne zostaną opublikowane w formie monografii.

 

 

                                                                                                                       IKE