Sympozjum naukowe pt. Ćwierćwiecze przemian w Europie Wschodniej (1991 – 2016)

Drukuj

Instytut Kultury Europejskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

 

serdecznie zaprasza

 

 

 

do udziału w międzynarodowym sympozjum naukowym

pt. Ćwierćwiecze przemian w Europie Wschodniej (1991 – 2016)

 

w dniu 13 października 2016 roku o godz. 10.00, Gniezno, ul. Kostrzewskiego 5 - 7

 

 

Sympozjum składa się z dwóch części:

 

Społeczeństwo i kultura w Rosji. Ćwierćwiecze przemian 1991 – 2016

Społeczeństwo i kultura Ukrainy. Ćwierćwiecze przemian 1991 – 2016

 

W sympozjum wezmą udział naukowcy i analitycy w Polski, Ukrainy

i Rosji. Jego celem jest podsumowanie 25 lat przemian na obszarze Ukrainy i Rosji oraz omówienie wyników prac nad dwoma publikacjami, które ukażą się w 2016 roku („Społeczeństwo i kultura Rosji. Ćwierćwiecze przemian 1991 – 2016”, „Społeczeństwo i kultura Ukrainy. Ćwierćwiecze przemian 1991 – 2016”)

 

W czasie sympozjum rozwiniemy tematy, które poruszone zostały w obu monografiach:

1. Państwo narodowe czy państwo obywatelskie? Idee  i wizje dla Rosji i Ukrainy

2. Cerkiew ukraińska i rosyjska wobec transformacji 

3. Media ukraińskie i rosyjskie wobec przemian

4. Przemiany w kulturze rosyjskiej i ukraińskiej, poszukiwania wyrazu artystycznego

5. Kultura polityczna na Ukrainie i w Rosji

6. Rosja i Ukraina wobec mniejszości, migracji i emigracji

7. Oświata i szkolnictwo wyższe Ukrainy i Rosji w ostatnim ćwierćwieczu.

                                                                             

 

 

 

 

Organizator: Instytut Kultury Europejskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Gniezno (Zakład Kultury Europy Wschodniej i Południowo – Wschodniej)

Sekretarze: dr Katarzyna Jędraszczyk (jedra@amu.edu.p), dr Piotr Oleksy (p.oleksy@amu.edu.pl)

Załączniki:
Pobierz plik (Sympozjum-plakat-program.pdf)Sympozjum-plakat-program.pdf738 kB2016-10-07 11:41