CHRZEST MIESZKA

Drukuj

        Z satysfakcją informujemy, że ukazała się kolejna publikacja naszego pracownika – prof. dra hab. Janusza Karwata pt. „Chrzest Mieszka”. Jest to rozszerzona wersja wykładu, który autor wygłosił na inauguracji X Zjazdu Gnieźnieńskiego 11 marca 2016 roku. Autor wykorzystał wyniki dotychczasowych badań na ten temat. Z dzisiejszej perspektywy przedstawił genezę tego wydarzenia, przebieg i następstwa cywilizacyjno - kulturowe. Cennym wzbogaceniem publikacji są ilustracje reliktów z przed tysiąca lat, autorstwa Jerzego Andrzejewskiego - gnieźnieńskiego fotografa współpracującego z naszym Instytutem.