Profesorowie Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie odwiedzili Instytut Kultury Europejskiej

Drukuj

        W Instytucie Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie w dniach 15-17.06.2016r. odbyło się konwersatorium naukowe, w którym wzięli udział historycy, językoznawcy i kulturoznawcy z Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Instytutu Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie oraz Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM.

 

        Z dalekiego Lublina przyjechali do Gniezna: prof. UMCS dr hab. Robert Litwiński – Dziekan Wydziału Humanistycznego, prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska – Prodziekan Wydziału Humanistycznego, prof. UMCS dr hab. Marek Woźniak – Prodziekan Wydziału Humanistycznego, dr hab. Arkadiusz Bagłajewski – Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej, dr hab. Dorota Piekarczyk – Zastępca Dyrektora Instytutu Filologii Polskiej, prof. dr hab. Władysława Bryła, prof. dr hab. Halina Pelcowa, prof. dr hab. Ryszard Tokarski, prof. dr hab. Maria Wojtak, dr hab. Izabela Domaciuk-Czarny, dr hab. Dorota Filar, dr hab. Adam Siwiec, dr hab. Rafał Szczerbakiewicz, dr Monika Napora oraz dr Marta Nowosad-Bakalarczyk.

         Gości powitał prof. UAM dr hab. Marek Kaźmierczak - Zastępca Dyrektora Instytutu Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie, konwersatorium natomiast otworzyła prof. UAM dr hab. Anna Piotrowicz – Prodziekan Wydziału Filologii Polskiej  i Klasycznej UAM. Koordynatorem spotkania była prof. UAM dr hab. Eliza Grzelak, Kierownik Zakładu Komunikacji Kulturowej gnieźnieńskiego Instytutu.

        Konwersatorium na temat Miejsce humanistyki we współczesnej nauce było wynikiem podpisanej w 2015 roku umowy między Wydziałem Humanistycznym UMCS oraz Instytutem Kultury Europejskiej UAM. Celem współpracy jest wymiana doświadczeń naukowych i dydaktycznych oraz wspólne przygotowanie projektów badawczych i publikacji.

        Konwersatorium towarzyszyła debata na temat współczesnych relacji uniwersyteckich  mistrz – uczeń. Spotkanie międzyuczelniane dedykowane było pamięci Profesora Zygmunta Zagórskiego, który wiele lat temu zainicjował cykl spotkań poznańsko-lubelskich. Był autorytetem dla pracowników wielu ośrodków naukowych. Przypomniana została Jego idea wspólnego działania na polu naukowym i wspólnych badań interdyscyplinarnych.

         W spotkaniu wzięli również udział młodzi pracownicy naukowo-dydaktyczni oraz studenci.

 

IKE