"Konstruktywny niepokój" w Graz

Drukuj

        W połowie czerwca bieżącego roku odbyła się w Karl-Franzens-Universität Graz (Austria) międzynarodowa konferencja naukowa Konstruktive Unruhe (Konstruktywny niepokój)poświęcona metodologiom, teoriom oraz przykładom badań nad historią i kulturą.

 

 

        Instytut Kultury Europejskiej UAM reprezentował prof. UAM dr hab. Marek Kaźmierczak, który wygłosił wykład Social Semiotics and Multimodality on Polish and Russian Social Media Sites (Semiotyka społeczna i wielonarodowość w polskich i rosyjskich mediach społecznych).

        Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Zgłosiło się na nią, jak podali organizatorzy, 230 osób, spośród których wybrano 110. W liczbie tej nie uwzględniono osób zaproszonych przez samych organizatorów. Każda spośród wybranych 110 osób mogła ubiegać się o prestiżowe stypendium konferencyjne. Profesor Marek Kaźmierczak został beneficjentem takiego stypendium. 

        Podczas konferencji Konstruktive Unruhe rozmawiano o przeszłości w kontekstach wykluczenia społecznego, napięć międzykulturowych, przemian medialnych oraz postkolonialnych doświadczeń jednostek i zbiorowości.

 

IKE