Profesor Waldemar Szczerbiński wykładał w Izraelu

Drukuj

        Ksiądz prof. UAM dr hab. Waldemar Szczerbiński, kierownik Zakładu Kultury Judaizmu Europejskiego w Instytucie Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie wygłosił w semestrze letnim cykl wykładów na zaprzyjaźnionym uniwersytecie w Izraelu. Ksiądz profesor został zaproszony jako visiting professor przez władze Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych Uniwersytetu w Ariel.

 

        Wykłady w języku angielskim dotyczyły dialogu polsko-żydowskiego oraz chrześcijańsko-judaistycznego i obejmowały następujące zagadnienia: Antysemityzm w Polsce z perspektywy nie-żydowskiej, Problemy asymilacyjne Żydów polskich w Izraelu, Wschodnioeuropejscy Żydzi - duma czy uprzedzenie?, Żydowski obraz Polski. Raj czy piekło?, Żydzi i judaizm w wybranych wypowiedziach Konferencji Episkopatu Polski, Polska i chrześcijaństwo i życiu i myśli A.J. Heschela. Jak przyznaje profesor Waldemar Szczerbiński "było to niezwykłe i inspirujące doświadczenie akademickie, aczkolwiek niełatwe. Miałem świadomość wagi podejmowanych zagadnień oraz zupełnie inną optykę izraelskich studentów postrzegania i rozumienia relacji polsko-żydowskich. Jeszcze nigdy nie spotkałem się w czasie prowadzonych przeze mnie wykładów z tak licznymi pytaniami i polemiką ze strony słuchaczy. Z pewnością podejmowane tematy były dla żydowskich studentów bardzo ważne, a dla mnie stanowiły prawdziwe wyzwanie. Wszystko jednak odbywało się w atmosferze życzliwości i otwartości. Po zajęciach studenci podchodzili i dalej prowadzili ze mną ożywioną dyskusję. Przyznawali, że po raz pierwszy mieli okazję rozmawiać o trudnych sprawach z polskim wykładowcą, który  w dodatku jest katolickim duchownym. To było dla nich całkowite zaskoczenie, zwłaszcza, gdy dowiedzieli się, że jestem kierownikiem Zakładu Kultury Judaizmu".

        Profesor Nitza Davidovitch, Dyrektor Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych Uniwersytetu w Ariel skierowała na ręce prof. zw. dra hab. Leszka Mrozewicza Dyrektora Instytutu Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie słowa podziękowania i uznania stwierdzając, że wykłady prof. Szczerbińskiego cieszyły się niezwykłym zainteresowaniem zarówno ze strony studentów jak i pracowników Uniwersytetu. Podkreśliła w nim również, że profesor Szczerbiński jest inspirującym przyjacielem Ariel University oraz wpływowym ambasadorem Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Izraelu. Wyraziła też przekonanie, że pobyt profesora Szczerbińskiego w Ariel stał się kolejnym ważnym krokiem na drodze budowania owocnej współpracy między naszymi uczelniami. Najlepszym komentarzem, który podsumowuje pobyt ks. prof. W. Szczerbińskiego na izraelskim uniwersytecie są słowa z listu prof. Ruth Dorot: Chciałabym podziękować profesorowi Waldemarowi Szczerbińskiemu za jego fascynujące wykłady, które wygłosił dla moich studentów. Wszyscy słuchacze byli pod wielkim wrażeniem otwartości i szczerości wypowiadanych słów, które w wielu kwestiach otwierały nową perspektywę postrzegania dyskutowanych problemów. To było z pewnością niezwykle ważne doświadczenie edukacyjne (można powiedzieć, że po raz pierwszy tego rodzaju głos zabrzmiał w salach naszego uniwersytetu). Nie do przecenienia jest misja, którą wziął na siebie profesor Szczerbiński - pozbycia się wszelkich uprzedzeń wobec tego, co obce i nieznane zarówno w polskim jak i izraelskim środowisku akademickim. To jest wyjątkowo trudne zadanie.

IKE