Medal „Powstanie w Getcie Warszawskim” dla Księdza Arcybiskupa Henryka Muszyńskiego

Drukuj

Piątego maja 2016 roku odbyła się w Instytucie Kultury Europejskiej UAM uroczystość wręczenia Księdzu Arcybiskupowi Henrykowi Muszyńskiemu  Medalu „Powstanie w Getcie Warszawskim”. Odznaczenia dokonał Tomasz Miedziński, prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej.

 

Medalem "Powstanie w Getcie Warszawskim" Stowarzyszenie wyróżnia osoby zasłużone dla kultywowania pamięci o wielowiekowym wkładzie Żydów w rozwój Polski, wspólnym oporze i walce z niemieckim okupantem, a także przeciwstawiających się przejawom ksenofobii, nacjonalizmu i antysemityzmu.