Mościska – Lwów – Iwano-Frankowsk – Humań

Drukuj

Taką trasę na Ukrainie pokonała w dniach 19 – 22.04 delegacja Instytutu Kultury Europejskiej UAM w składzie prof. zw. dr hab. Leszek Mrozewicz, prof. zw. dr hab. Orest Krasiwski, dr Katarzyna Jędraszczyk. Celem wizyt w odwiedzanych miejscach było nawiązanie współpracy z nowymi partnerami, zaprezentowanie IKE UAM jako jednostki, która przyjmuje studentów z zaprzyjaźnionych uczelni w ramach tzw. „podwójnego dyplomu” oraz potwierdzenie i rozszerzenie warunków współpracy z dotychczasowymi partnerami.

 

 

Wizyta rozpoczęła się od rozmów w polskiej Szkole Ogólnokształcącej Nr 3 w Mościskach, którą IKE UAM objęło swoim patronatem w 2015 roku. Kolejnym etapem było spotkanie z rektorem i prorektorem w Akademii Poligraficznej (Akademia Drukarstwa) we Lwowie. Na spotkaniu informacyjnym dotyczącym możliwości studiowania w IKE UAM przez studentów tej uczelni, pojawiło się kilkadziesiąt osób zainteresowanych programem tzw. „podwójnego dyplomu”. W kolejnym dniu (19.04) delegacja IKE UAM odbyła rozmowy z rektorem, prorektorami i dziekanami Przykarpackiego Uniwersytetu im. W.Stefanyka w Iwano-Frankowsku. Podczas spotkania rektor tej uczelni I.Cependa podpisał umowę o współpracy z Uniwersytetem im. A. Mickiewicza, a dziekani wydziału dziennikarstwa oraz wydziału historycznego i stosunków międzynarodowych podpisali umowy z IKE UAM. Spotkanie z około 200 studentami tych wydziałów pokazało jak duże jest zainteresowanie nowymi możliwościami, jakie dają kontakty obu uczelni.

Kolejnym etapem była wizyta na Uniwersytecie Pedagogicznym im. P.Tyczyny w Humaniu, z którym IKE UAM współpracuje od 10 lat. Większość studentów IKE UAM pochodzących z Ukrainy jest związana także a tą uczelnią i studiuje w systemie „dwóch dyplomów”. Nowe władze rektorskie uniwersytetu w Humaniu potwierdziły chęć współpracy naukowej i dydaktycznej. Spotkanie informacyjne ze studentami, na które przyszło blisko 300 studentów pokazało potencjał tych relacji.

Jak ustalono podczas spotkań, planowana na październik tego roku konferencja, obok celów naukowych, będzie także okazją do pokazania prac dyplomowych studentów z partnerskich uczeni.  Szczególnie ciekawie prezentować się będą zapewne kolaże i projekty okładek książek, przegotowane przez studentów z lwowskiej Akademii Poligraficznej oraz prace rękodzielnicze studentów z Humania.

                                                                                              dr Katarzyna Jędraszczyk