VI Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Seksualność i erotyzm w kulturze europejskiej

Drukuj

VI Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa

Seksualność i erotyzm w kulturze europejskiej

10-11 czerwca 2016

 

 

 

Interdyscyplinarne Koło Doktorantów „Agenoris” przy Instytucie Kultury Europejskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu serdecznie zaprasza na VI Ogólnopolską Interdyscyplinarną Konferencję Naukową. Nasze obrady pragniemy tym razem poświęcić problematyce związanej z seksualnością i erotyzmem, a w szczególności ich ujęciami filozoficznymi, antropologicznymi, kulturoznawczymi i socjologicznymi.

 

Celem konferencji jest zgłębienie ludzkiej seksualności jako kategorii warunkowanej społecznie i kulturowo. Ciekawi nas nie tylko to, gdzie i w jaki sposób seksualność jest obecna w kulturze, ale także to, jak kultura i środki jej przekazu wpływają na przedstawianie i rozumienie samej seksualności. Chcemy zwrócić uwagę na to, jak zdolność panowania nad instynktowną pożądliwością jest regulowana przez normy społeczne, które warunkują prawidłowe funkcjonowanie w grupie. Chcielibyśmy również uwydatnić różnice pomiędzy pojęciami seksualności i erotyzmu, które pozostają synonimami wyłącznie na gruncie potocznym.

Podczas konferencji, chcielibyśmy skupić się na charakterystyce zachodnioeuropejskiego kręgu kulturowego – sposobu rozumienia i mówienia o seksualności przez przedstawicieli owej zbiorowości. Do dyskusji zapraszamy zarówno kulturoznawców, literaturoznawców, socjologów, historyków, religioznawców, psychologów, jak również przedstawicieli innych nauk humanistycznych, społecznych i nauk o życiu.

Kontekst i spektrum tematyczne obrad wyznaczają poniższe hasła:

erotyzm, seksualność, tabu, popęd, ekstaza, miłość, seks, pornografia, libido, rozkosz, dewiacja, homoseksualność, heteroseksualność, gender, feminizm, LGBT

 

 

 

Zgłoszenia, terminy, płatności:

- koszt czynnego uczestnictwa w konferencji: 150 zł

- prosimy o nadsyłanie abstraktów o długości do 1200 znaków ze spacjami do dnia 6 maja    2016 roku na adres konferencja.ikd@gmail.com

- informacja o kwalifikacji abstraktów zostanie przesłana do 15 maja 2016 r.

- Organizatorzy planują wydanie publikacji pokonferencyjnej

 W monografii opublikowane zostaną – na życzenie uczestników – wybrane i zrecenzowane treści wystąpień. Koszt publikacji będzie wynosił ok. 140 zł (3 egzemplarze autorskie).

Serdecznie zapraszamy!

Załączniki:
Pobierz plik (Program konferencji.pdf)Program konferencji.pdf134 kB2016-06-06 10:25