Studia Podyplomowe Komunikacja między kulturami

Drukuj

Instytut Kultury Europejskiej otwiera we wrześniu 

 

              Studia Podyplomowe Komunikacja między kulturami 

 

Jest to oferta dydaktyczna dla nauczycieli wszystkich typów szkół, pracowników administracji samorządowej, pomocy społecznej, służby zdrowia, służb mundurowych, medioznawców, osób zatrudnionych w różnego typu instytucjach kultury oraz tych, którzy mając świadomość zmian kulturowych, chcą zawodowo przygotować się do funkcjonowania w zróżnicowanym kulturowo społeczeństwie.

 

 

Studia podyplomowe Komunikacja między kulturami wyposażą absolwentów w umiejętności, wiedzę i kompetencje, pozwalające podjąć wyzwania, stojące obecnie przed obywatelami Unii Europejskiej, także nowoczesną Polską.

Walorem tych studiów są zajęcia obejmujące nie tylko zróżnicowanie etniczne i religijne, także odmienną komunikację wewnątrzetniczną, szczególnie międzypokoleniową. Postępująca marginalizacja ludzi starszych, w dynamicznie starzejących się społeczeństwach europejskich, wymaga ponownego zdefiniowania form kontaktu na granicy pokoleń, ułatwią to nasze studia. 

 

Studia podyplomowe Komunikacja między kulturami, poszerzające ofertę zawodową słuchacza, przygotowujące go do pracy w nowym zróżnicowanym kulturowo społeczeństwie, mają charakter perspektywiczny, odpowiadają nie tylko na potrzeby już dziś sformułowane, uwzględniają także dynamikę zmian przewidywaną w  najbliższych kilkunastu latach.