Sukces Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Drukuj

        Wyjazdy zagraniczne studentów, szkolenia w zakresie kompetencji miękkich czy obsługi programu Adobe Photoshop, staże naukowe pracowników w Rosji czy w Kanadzie, najnowszy sprzęt komputerowy, studia podyplomowe dla pracowników, kursy językowe, zagraniczni wykładowcy, praktycy biznesu,  którzy poprowadzą zajęcia, nowoczesne Laboratorium Komunikacji Cyfrowej – oto nowa rzeczywistość w Instytucie Kultury Europejskiej UAM.

Podobny obraz

        Wszystko to jest możliwe dlatego, że Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zdobył największą liczbę punktów spośród najlepszych uczelni w Polsce w konkursie na wsparcie finansowe Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, a tym samym uzyskał dotację w wysokości 37 603 945,34 zł. Najważniejsze jednostki UAM – w tym oczywiście Instytut Kultury Europejskiej w Gnieźnie – opracowały szczegółowe budżety składające się na wysokość otrzymanej dotacji.

 

        Dotacja Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jest wielką szansą dla IKE. Czeka nas dużo pracy, ale sukces na tym etapie działań to zapowiedź tego, co najlepsze.

 

 

prof. UAM dr hab. Marek Kaźmierczak

z-ca Dyrektora IKE UAM ds. studenckich i dydaktycznych

Autor projektu i budżetu dla IKE w ramach programu opracowanego przez UAM