Informacja - 31.10.2016 dniem wolnym od pracy

Drukuj

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 57/2015/2016 Kanclerza Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza  w  Poznaniu z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia rozkładu czasu pracy na 2016 rok dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi dzień 31.10.2016 r. jest dniem wolnym od pracy.

Joomla Themes designed by Web Hosting Top