Zakład Kultury i Tradycji Antycznej na międzynarodowej konferencji w Zagrzebiu (Chorwacja)

Drukuj

Pracownicy Zakładu Kultury i Tradycji Antycznej wzięli udział w międzynarodowej konferencji 4th International Conference on the Roman Danubian Provinces. Traian and the Danubian, która odbyła się w dniach 15-17 listopada w Zagrzebiu (Chorwacja).


Czwarta już konferencja organizowana przez Laboratorio di studi e ricerche sulle Antiche province Danubiane (LAD) Uniwersytetu w Ferrarze, poświęcona została w całości cesarzowi Trajanowi i jego aktywności politycznej, militarnej oraz gospodarczej w prowincjach naddunajskich, ponieważ w tym roku przyda 1900 rocznica śmierci tego niezwykle charyzmatycznego cesarza.

 

Prof. Mrozewicz przedstawił referat pt. Conditor urbium. Trajans Urbanisierungspolitik in den Donauprovinzen, dr Zofia Kaczmarek, Fullers and Roman Textile Production as na Example of the Romanization in Pannonia, dr Michał Duch, Novae as Compared to Oescus in Terms of Trajan’s Construction Policies in the Danubian Lands. 

 

Pracownicy Zakładu otrzymali zaproszenie na następne spotkanie, które odbędzie w 2019 roku w Jassy (Rumunia).

 

Obrady trwały 3 dni i były niezwykle owocne. Wyjazd odbył się w ramach grantu NCN „Romanizacja obszarów zurbanizowanych w prowincjach reńsko-dunajskich Cesarstwa Rzymskiego (I-III w.n.e.)”, którym kieruje prof. Leszek Mrozewicz.

Joomla Themes designed by Web Hosting Top