Ukazał się piętnasty numer czasopisma „Studia Europaea Gnesnensia”

Drukuj

Z satysfakcją informujemy, że ukazał się piętnasty numer czasopisma „Studia Europaea Gnesnensia”, wydawanego przez Instytut Kultury Europejskiej UAM (13 punktów w wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, lista B).

 

 

W przedmiotowym numerze znajduje się jedenaście artykułów, osiem recenzji książek naukowych, polemika, autoreferat rozprawy doktorskiej oraz wspomnienie. Autorami tekstów są autorzy reprezentujący różne ośrodki krajowe i zagraniczne (Gniezno, Poznań, Katowice, Kielce, Lublin, Toruń, Bydgoszcz, Berlin, Moskwa, Lwów, Madryt, Rzym).

 

W dziale „Idee” znajdują się między innymi teksty: Małgorzaty Daszkiewicz i Swietlany Malykh, analizujący próbki ceramiki z wykopalisk w Abu Erteila (Sudan), Agaty Kluczek, omawiający kształtowanie się wizerunku Eneasza w mennictwie rzymskim, Rocío Garcíi Valgañóna, ukazujący starsze kobiety w kulturze Majów prekolumbijskich w ikonografii i źródłach kolonialnych (artykuł w języku hiszpańskim), Aleksandra Bagłajewskiego, opisujący blaski i cienie badań postkolonialnych nad polską literaturą romantyczną czy Karola Karpa, przedstawiający powieść „I grandi occhi del mare” Leonarda Guaciego (artykuł w języku włoskim).

 

W dziale „Recenzje” omówiono osiem książek naukowych wydanych w ostatnim czasie. Dział otwiera recenzja książki Gabriele Wesch-Klein, „Die Provinzen des Imperium Romanum. Geschichte, Herrschaft, Vervaltung” autorstwa Leszka Mrozewicza. Oprócz tego, Czytelnik znajdzie w tym dziale cztery recenzje Filipa Kubiaczyka (m.in. książki „Piłka nożna. Tożsamość, kultura i władza Zbyszko Melosika), a także recenzje Dariusza Spychały (Krzysztof Sordyl, „Pryscylianizm. Teologia i historia”), Bohdana Chernyukha (Piotr Mikhaylovich Arkadjev, „Areal’naja tipologija prefiksal’nogo perfektiva (na materiale jazykov Jevropy i Kavkaza)“ i Patrycji Kingi Knast (Piotr Cichocki, „Sieć przyjaciół. Serwis społecznościowy oczami etnografa”).

 

Całość tomu zamykają polemiczna odpowiedź Mieszka Ciesielskiego na recenzję jego książki „O Bogu, który był. Nowa interpretacja Jezusa nauki o Bogu” autorstwa Pawła Kiejkowskiego, autoreferat rozprawy doktorskiej Karoliny Anny Kulpy pt. „Przemiany wizerunku Kleopatry VII, królowej Egiptu. Między narracją historyczną a kulturą popularną” (tekst w języku angielskim) oraz wspomnienie o Profesorze Silvio Pancierze.

 

 

                                                                                                                                                              IKE

Załączniki:
Pobierz plik (StEurGn 15 SPIS TRESCI.pdf)StEurGn 15 SPIS TRESCI.pdf432 kB2017-07-10 10:16
Joomla Themes designed by Web Hosting Top