PROFESOR MARCEL PIERART LAUREATEM MEDALU ZA ZASŁUGI DLA UNIWERSYTETU IM ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

Drukuj

 

 

Laudacja

wygłoszona w Gabinecie Rektora 11 maja 2017 roku

na uroczystości wręczenia

Profesorowi Marcelowi Piérartowi

z Uniwersytetu Miséricorde we  Fryburgu (Szwajcaria)

Medalu za Zasługi dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

     Marcel Piérart (ur. 1945), z wykształcenia filolog klasyczny, archeolog, historyk i filozof, jest emerytowanym profesorem Uniwersytetu Miséricorde we Fryburgu (Szwajcaria). Z pochodzenia Belg, do Szwajcarii wyemigrował w roku  1976.  Studia odbył na Uniwersytecie w Liège, tam też, w roku 1972, uzyskał doktorat, wyróżniony nagrodą Belgijskiej Królewskiej Akademii Nauk ( l'Académie royale de Belgique). Badawczo zajmuje się Grecją antyczną, zwłaszcza dziejami miast; z tego zakresu opublikował blisko 150 prac, w tym głośną książkę „Platon et la Cité grecque” (1976, 2008). Do nauki światowej wpisał się także badaniami archeologicznym w antycznym Argos (Argos. Une ville grecque de 6000 ans, vol. I, Paris 1996): do zespołu zajmującego się tym antycznym miastem (Francuska Szkoła Archeologiczna w Argos) należy od roku 1974.  W latach 1972-1976 był członkiem  Ecole française w Atenach, a w roku 1994-1995 uzyskał profesorskie stypendium Fundacji Mellona na pobyt w prestiżowym  Institute for Advanced Study w  Princeton w USA. Jest członkiem kilkunastu towarzystw naukowych, do niedawna aktywnie wykładał w licznych uczelniach i instytucjach naukowych wielu krajów europejskich.

 

     Współpraca Marcela Piérarta z naszym środowiskiem wiąże się ściśle z osobą profesora Tadeusza Zawadzkiego, który do roku 1968 związany był z poznańską Alma Mater, a potem, przez dwadzieścia lat,  kierował Katedrą Badań nad Antykiem (Section des Sciences de l’Antiquité) w szwajcarskim Fryburgu. Katedrę tę w roku 1989, po przejściu Tadeusza Zawadzkiego na emeryturę, przejął  Marcel Piérart. Krótko przedtem miałem możność poznania profesora Marcela Piérarta, który od razu zaoferował wszelkie możliwe ścieżki współpracy badaczy antyku, skupionych na Uniwersytecie Fryburskim wokół jego osoby, z poznańskimi starożytnikami. Zaowocowało to wspólnymi konferencjami,  na przemian w Poznaniu i Fryburgu, wykładami gościnnymi i stażami naukowymi. Warto podkreślić, że obok historyków ideę wspólnych działań podjęli także nasi filolodzy klasyczni. 

 

     Szybko też możliwość wyjazdu na studia do Fryburga, w ramach programu Erasmus, uzyskali poznańscy studenci. Marcel Piérart osobiście zabiegał o utrzymanie właściwego rytmu współpracy, kilkakrotnie przebywał z wykładami w Zakładzie Historii Starożytnej, a potem Historii Społeczeństw Antycznych (1991, 1994, 1998, 2003); ostatnio, w roku 2011 i 2012, gościł w murach Instytutu Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie. Efektem tych wizyt stały się polskojęzyczne publikacje: „Kulty religijne a hellenizacja rzymskiego Koryntu: « ponowne odkrycie » kultu Palemona na Istmie Korynckim” (Poznań 1999), „Gdyby Ateny były wyspą” (Poznań 2011) oraz „Myśleć o Rzymie jak Grek… Myśleć o Rzymie po grecku…” (Gniezno 2013).  

 

     Największym jednak osiągnięciem Profesora Marcela Piérarta, jeśli chodzi o współpracę z poznańską Alma Mater, było stworzenie naszym doktorantom możliwości rocznych pobytów stypendialnych w murach Université Miséricorde. W latach 1996-2012 z oferty tej skorzystało 14 (czternaścioro) młodych badaczy, uczestników prowadzonego przeze mnie seminarium doktorskiego. Sam też sześciokrotnie zapraszany byłem do Fryburga jako visiting professor.

 

     Jest rzeczą naturalną, że o wyróżnienie Profesora Marcela Piérarta Medalem za Zasługi dla UAM wystąpiły dwa podmioty: Wydział Historyczny i Instytut Kultury Europejskiej. W przypadku obu tych jednostek działalność i postawa  Profesora wywarła jednoznaczny wpływ na pogłębienie kontaktów i badań naukowych, a doktorantom i studentom stworzyła szerokie horyzonty poznawcze.   

 

     Uhonorowanie Profesora Marcela Piérarta Medalem za Zasługi dla UAM jest zrozumiałym ukoronowaniem jego wieloletniej współpracy ze środowiskiem poznańskich starożytników, a zarazem formą podziękowania za Jego zaangażowanie, życzliwość, a także – co nie jest bez znaczenia – nieukrywaną sympatię dla Polski i Poznania.

 

Leszek Mrozewicz

Joomla Themes designed by Web Hosting Top