Kontrowersyjnie o Krzysztofie Kolumbie

Drukuj

     Dwudziestego drugiego marca 2017 roku prof. UAM dr hab. Filip Kubiaczyk z Instytutu Kultury Europejskiej UAM gościł na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdzie wygłosił wykład pt. „Krzysztof Kolumb: od wizjonera-odkrywcy do wicekróla-sadysty”. Prelegent został zaproszony do Katowic przez dr hab. Aleksandrę Skrzypietz z Instytutu Historii UŚ.

 

 ZDJĘCIA

 

     Na wstępie profesor Filip Kubiaczyk przedstawił kontrowersje historyczne związane z pochodzeniem Krzysztofa Kolumba (1451-1506), koncentrując się na naukowej analizie wybranych teorii na ten temat. Odniósł się także do dyskusyjnego stanowiska portugalskiego badacza Manuela Rosy, który twierdzi, że Kolumb był Polakiem. Następnie prelegent skupił się na ukazaniu sylwetki Kolumba jako genialnego żeglarza i odkrywcy, który konsekwentnie dążył do realizacji wyznaczonego sobie celu, jakim było poszukiwanie morskiej drogi do Indii.

 

     W drugiej części wykładu prof. Filip Kubiaczyk ukazał mniej znane w Polsce  i zdecydowanie negatywne oblicze Kolumba, będące konsekwencją jego brutalnych rządów na Hispanioli. W tym kontekście prelegent przedstawił słuchaczom dokument odkryty niedawno w Hiszpanii, będący zapisem procesu wytoczonego Kolumbowi, który całkowicie zmienił historię Admirała.

 

Wykład wzbudził ogromne zainteresowaniem słuchaczy, czego dowodem były liczne pytania do prelegenta.

                                                                                                         

                          IKE

zdjęcia: M. Kubiaczyk

Joomla Themes designed by Web Hosting Top