Medal za Zasługi dla UAM dla prof. Güntera Prinzinga

Drukuj

     W piątek 17 marca w Gabinecie Rektora UAM, prof. dra hab. Andrzeja Lesickiego, o godz. 12:00, miała miejsce podniosła uroczystość wręczenia Medalu za Zasługi dla Uniwersytetu im.  Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dr. hab. Günterowi Prinzingowi z Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji (Niemcy), wybitnemu bizantyniście i slawiście, od ponad ćwierć wieku współpracującemu z naszą Alma Mater. 

 

     Z wnioskiem o wyróżnienie Profesora wystąpiły wspólnie Rady Instytutu Kultury Europejskiej i Wydziału Historycznego. Senat UAM jednomyślną decyzję o przyznaniu Medalu podjął 24 października 2016 roku. Na uroczystości jego wręczenia prof. dr hab. Andrzej Lesicki, Rektor UAM, przywołał uzasadnienie przyznania Medalu: intensywna współpraca naukowa ze środowiskiem poznańskich historyków, organizowanie wspólnych badań oraz niekwestionowane zasługi dla kultury polskiej. Warto przypomnieć, że to właśnie prof. Günter Prinzing dokonał spektakularnego odkrycia słynnego Ewangeliarza lwowskiego z XII wieku, przechowywanego w zbiorach Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie, a który od zakończenia drugiej wojny światowej uchodził za zagubiony. Zadbał też o jego konserwację                       i publikację (za co w roku 2008 otrzymał z rąk Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego brązowy medalZasłużony Kulturze Gloria Artis).

 

     Karierę naukową Laureata oraz formy Jego współpracy z naszym Uniwersytetem przedstawił w obszernym wystąpieniu prof. dr hab. Kazimierz Ilski, dziekan Wydziału Historycznego. O znaczeniu kontaktów środowiska poznańskich badaczy z kolegami z Moguncji wypowiedział się prof. dr hab. Leszek Mrozewicz, dyrektor Instytutu Kultury Europejskiej.

            

Joomla Themes designed by Web Hosting Top