Filip Kubiaczyk doktorem Uniwersytetu w Saragossie

Drukuj
Piętnastego marca 2013 roku doktor Filip Kubiaczyk z Pracowni Kultury Iberyjskiej IKE UAM, obronił w Saragossie hiszpańską wersję swojej rozprawy doktorskiej pt. Entre guerra y diplomacia. Fernando el Católico y la política exterior de España de 1492 a 1516. Tym samym uzyskał tytuł doktora w zakresie historii Uniwersytetu w Saragossie.

     Hiszpańska obrona była wynikiem umowy zawartej pomiędzy Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu a Uniwersytetem w Saragossie w sprawie realizacji przedmiotowej rozprawy w ramach systemu co-tutelle (współpromotorstwa). Promotorami dysertacji dra Kubiaczyka byli prof. zw. dr hab. Maciej Serwański (UAM) i prof. Esteban Sarasa Sánchez (UZ).
    W skład Trybunału oceniającego przedmiotową rozprawę doktorską wchodziło pięciu profesorów reprezentujących trzy odrębne hiszpańskie uniwersytety: Salvador Claramunt Rodríguez (przewodniczący), Prim Bertran Roige (obaj Uniersidad de Barcelona), Diego Navarro Bonilla (Universidad Carlos III de Madrid), oraz José Antonio Salas Auséns (sekretarz) i Guillermo Redondo Veintemillas (Universidad de Zaragoza). Zgodnie z obowiązującymi w Hiszpanii zasadami promotorzy rozprawy doktorskiej nie mogli wejść w skład  Trybunału, ale oczywiście mogli być obecni na sali.
    Obrona rozpoczęła się od publicznego wystąpienia broniącego doktorat. Przewodniczący Trybunału zdecydował, że nie może ono trwać dłużej niż 30 minut. Następnie głos zabrał każdy z członków Trybunału wypowiadając swoje uwagi  na temat przedłożonej mu do oceny rozprawy doktorskiej oraz zadając pytania. Zgodnie z hiszpańskim zwyczajem głosu poszczególnym członkom Trybunału udzielał przewodniczący (w kolejności od najmłodszego do najstarszego). Jako ostatni głos zabrał sam przewodniczący. Po zakończeniu drugiej części ceremonii broniący doktorat jak również wszystkie pozostałe osoby obecne na sali musieli ją opuścić. Po naradzie, przewodniczący Trybunału ogłosił wynik obrony: apto cum laude por unanimidad. Zgodnie z art. 21 Dekretu Królewskiego 1393/2007 wzmianka „cum laude” oznacza najwyższą, tj. celującą ocenę przyznaną jednogłośnie (por unanimidad) przez członków Trybunału. Po ogłoszeniu wyników, również zgodnie z przyjętymi zasadami, świeżo upieczony „hiszpański” doktor zaprosił członków Trybunały na uroczysty obiad.
     W akcie obrony hiszpańskiego doktoratu dra Filipa Kubiaczyka, jak również w uroczystym obiedzie, uczestniczyła Anna Zdrojewska, studentka II roku Komunikacji europejskiej, która obecnie studiuje na Uniwersytecie w Saragossie (stypendium Erasmusa). To dzięki jej życzliwej pomocy możliwe stało się uwiecznienie tego podniosłego momentu na załączonych fotografiach.
Joomla Themes designed by Web Hosting Top