Sekrety historii Hiszpanii ujawnione w Gnieźnie!

Drukuj

W dniach 5 i 6 marca 2013 roku w Instytucie Kultury Europejskiej UAM odbyły się wykłady prof. Guillermo Péreza Sarrióna z Universidad de Zaragoza w Hiszpanii. Profesor Pérez zawitał do Polski na zaproszenie dra Filipa Kubiaczyka, kierownika Pracowni Kultury Iberyjskiej działającej w Instytucie Kultury Europejskiej od października ubiegłego roku. Wykłady były tłumaczone na język polski.

 

Profesor Pérez na co dzień wykładający historię nowożytną na Uniwersytecie w Saragossie ma już w swoim naukowym dorobku wykłady na prestiżowych uczelniach w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Portoryko. W Polsce gościł po raz pierwszy i, jak przekonywał, z pewnością nie ostatni.

Pierwszy z wygłoszonych wykładów zatytułowany Los Reyes Católicos y el nacimiento de la España moderna był próbą wyjaśnienia fenomenu powstania Hiszpanii w XVI wieku. Olbrzymią rolę odegrali w tym procesie ówcześni królowie Hiszpanii Izabela Kastylijska i Ferdynand Aragoński, którzy swoją unifikacyjną i roztropną polityką nie tylko przyczynili się do położenia fundamentów pod jedność tego kraju, ale także pod wielkie imperium hiszpańskie, w którym nigdy nie zachodziło słońce. Licznie zgromadzeni studenci dowiedzieli się, że fundamentalną rolę w tym procesie odegrał zespół różnorodnych czynników: politycznych (unia kastylijsko-aragońska, dyplomacja, polityka zagraniczna), społecznych (podporządkowanie szlachty kastylijskiej, kontrola życia miejskiego), religijnych (stosunki z papiestwem, postawa wobec mniejszości religijnych) i ekonomicznych (wspólna moneta, stałe wpływy finansowe)

Drugi z wykładów o intrygującym tytule La sociedad hispánica en los siglos XVI y XVII. De la tolerancia social a la „exclusión étnica, dotyczył istotnych aspektów społeczno-kulturowych, które w znaczący sposób wpłynęły na kształt społeczeństwa Hiszpanii doby nowożytnej, i które, jak przekonywał profesor Pérez, pozwalają w sposób bardziej kompleksowy zrozumieć problemy z jakimi boryka się pogrążona w kryzysie ekonomicznym współczesna Hiszpania. W opinii profesora Péreza trzema najważniejszymi czynnikami, które wpłynęły na fakt, że Hiszpania poszła odrębną drogą od pozostałych państw europejskich omawianego okresu były: stopniowy zanik tolerancji społecznej, który w efekcie doprowadził do wypędzenia z Hiszpanii dwóch najważniejszych mniejszości religijnych, które ją zamieszkiwały: Żydów i muzułmanów; powszechne pragnienie nobilitacji i stania się szlachcicem oraz klerykalizacja społeczeństwa.

Warto nadmienić, że po każdym z powyższych wykładów miała miejsce ożywiona dyskusja. Liczne pytania kierowane do profesora Péreza przez zgromadzonych studentów i profesorów Instytutu Kultury Europejskiej skłaniały do refleksji i zachęcały do pogłębienia wiedzy na temat historii Hiszpanii. Profesor Pérez w swoich wystąpieniach starał się również znaleźć podobieństwa i różnice między Hiszpanią i Polską, krajami odległymi od siebie w sensie geograficznym, ale bliskimi w sensie historyczno-kulturowym.

Pozostaje mieć nadzieje, że nie była to ostatnia wizyta profesora Péreza w pierwszej stolicy Polski.

dr Filip Kubiaczyk

Joomla Themes designed by Web Hosting Top