Żydowskie dziedzictwo w kulturze europejskiej

Drukuj

Ciekawe! Potrzebne! Przydatne!

Dla kogo?

Oferta dydaktyczna dla nauczycieli wszystkich typów szkół, historyków, socjologów, politologów, medioznawców, językoznawców, pracowników samorządowych, osób zatrudnionych w różnych typach instytucji kultury oraz tych, którzy chcieliby poznać kulturę żydowską i judaizm.

 

 

Gdzie?

Przygotowane z najwyższą starannością zajęcia w wymiarze 2 semestrów prowadzone będą głównie przez naukowców z Zakładu Kultury Judaizmu Europejskiego IKE Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Gnieźnie, współpracujących ze światowymi centrami badań nad myślą żydowską.
Instytut Kultury Europejskiej UAM posiada nowoczesną, funkcjonalną i dobrze wyposażoną bazę materialną (budynki dydaktyczne, biblioteka, sala sportowa, stołówka, akademik).

 

Rekrutacja:

Zajęcia rozpoczną się w październiku 2015 roku i odbywać się będą w soboty oraz niedziele, co dwa tygodnie. Słuchaczami Podyplomowych Studiów Żydowskie dziedzictwo w kulturze europejskiej mogą zostać absolwenci jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego lub drugiego stopnia wszystkich kierunków. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc. Termin składania dokumentów rozpoczyna się 15 czerwca 2015 roku.

 

Wymagane dokumenty:

- wypełniony formularz zgłoszeniowy (do pobrania na stronie internetowej IKE)
- kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich)
- jedno zdjęcie (format legitymacyjny)
- kopia dowodu osobistego

Opłata:

Jednorazowa opłata w wysokości 1700 złotych lub w dwóch ratach po 850 złotych.

 

Miejsce składania dokumentów:

Samodzielna Sekcja ds. studenckich Instytutu Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie
ul. Kostrzewskiego 5-7
62-200 Gniezno

Kontakt:

tel. (61) 423 70 01
e-mail: dziekanatike@amu.edu.pl lub lnied@amu.edu.pl

Załączniki:
Pobierz plik (Wniosek-o-przyjcie (6).doc)Wniosek-o-przyjcie (6).doc935 kB2017-09-12 10:44
Pobierz plik (Zal_do_wniosku_o_zwolnienie_z_oplaty.doc)Zal_do_wniosku_o_zwolnienie_z_oplaty.doc33 kB2017-09-12 10:43