Ukazał się czternasty numer czasopisma Studia Europaea Gnesnensia

Drukuj

Z satysfakcją informujemy, że ukazał się czternasty numer czasopisma Studia Europaea Gnesnensia wydawanego przez Instytut Kultury Europejskiej UAM. Przypominamy, że podczas ostatniej parametryzacji (grudzień 2015) nasze czasopismo uzyskało 13 punktów na ministerialnej liście czasopism punktowanych - lista B.

 

Na przedmiotowy tom składa się trzynaście artykułów, dziesięć recenzji książek naukowych, polemika oraz sprawozdanie z międzynarodowej konferencji. Autorzy tekstów reprezentują różne ośrodki krajowe i zagraniczne (Gniezno, Poznań, Łódź, Katowice, Warszawa, Kielce, Lublin, Olsztyn, Szczecin, Saragossa, Ariel).

 

  

 

W otwierającym numer dziale „Idee” znajdują się między innymi teksty: Anny Chlewickiej analizujący starożytną koncepcję trzech teologii, Agnieszki Miernik przedstawiający transfigurację symboli archetypowych w utworach Marty Tomaszewskiej, Marka Kaźmierczaka i Ewy Szczęsnej interpretujący obecność znaków symbolicznych w komunikacji cyfrowej (artykuł w języku angielskim), czy Roberta Birkholca, który pisze o narracji subiektywnej zapośredniczonej w kontekście mowy pozornie zależnej w filmie.

 

W dziale „Ludzie i miejsca” Francisco José Alfaro Pérez dokonuje krytycznej analizy emblematu „El Arrano beltza” - czarnego orła (artykuł w języku hiszpańskim), Piotr Kopiec charakteryzuje anglikanizm po Janie Henryku Newmanie w świetle współczesnych teologów anglikańskich, a Dorot Ruth ukazuje niepowtarzalny charakter sztuki Marca Chagalla, jednego z największych i najsłynniejszych żydowskich artystów XX wieku (tekst w języku angielskim).

 

Niezwykle interesująco wygląda dział „Recenzje”, w którym omówiono dziesięć książek naukowych wydanych w ostatnim czasie. Całość otwiera recenzja książki Patrycji Matusiak, „Obraz Hannibala w literaturze antycznej” autorstwa Mirona Wolnego. Oprócz tego, Czytelnik znajdzie w tym dziale cztery recenzje Leszka Mrozewicza (m.in. książki „Colonisation and Romanisation in Moesia Inferior. Premises of a contrastive approach”, pod red. Lucreţiu Mihailescu-Bîrliby) a także recenzje Moniki Kubiaczyk (Mary Beard, „SPQR: A History of Ancient Rome”), Marii Tomczak („Medycyna w cieniu nazizmu”, pod red. Michała Musielaka i Katarzyny B. Głodowskiej), Macieja Dudy (Grażyna Gajewska, „Erotyka sztucznych ciał z perspektywy studiów nad rzeczami”), Piotra Oleksego (Lucian Boja, „Dlaczego Rumunia jest inna?”) i Pawła Kiejkowskiego (Mieszko Ciesielski, „O Bogu, który był. Nowa interpretacja Jezusa nauki o Bogu”).

 

Całość tomu zamyka polemika Danuty Okoń z Cesarem Lettą oraz sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Roman Empire: a 21st Century Perspective… In memoriam Géza Alföldy (Gniezno, 8-10 XI 2016) autorstwa Zofii Kaczmarek. 

 

Zapraszamy do lektury!

 

 

                                                                                      Filip Kubiaczyk

                                                                     sekretarz Studia Europaea Gnesnensia

Joomla Themes designed by Web Hosting Top